☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała 188/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 2 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 3 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok.

Uchwała 189/2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała 190/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 191/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 192/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 193/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 194/2012 w sprawie zamiany działek gruntu, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 195/2012 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Tabor.

Uchwała 196/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 lipca 2012 roku ww sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 197/2012 w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój".

Uchwała 198/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała 199/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała 200/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Rybaka na bezczynność Wójta Gminy Celestynów.

Uchwała nr 7.140.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Celestynów nr 198/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz zmieniającej ją uchwały nr 233/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 7.141.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Celestynów nr 199/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-09-10 10:23:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216