☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Gminy na 2013 rok

Uchwała 229/2012 w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok.

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - dochody budżetu na 2013 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na 2013 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2013 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

Załącznik nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Uchwała nr 230/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Celestynów na 2013 rok.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2013-01-11 16:06:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216