☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Nadzwyczajna z dnia 17 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 239/13 w sprawie zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Referendum Gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji.

Uchwała Nr 240/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Załącznik do uchwały Nr 240/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 17 stycznia 2013 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Podział środków finansowych GKRPA w Celestynowie.

Uchwała Nr 241/13 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 222/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Uchwała Nr 242/13  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2013.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2013-01-23 12:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216