☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała 269/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Celestynów.

Załącznik

Uchwała 270/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Uchwała 271/13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała 272/13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Celestynów.

Uchwała 273/13 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 274/13 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glina.

Uchwała 275/13 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2013-05-10 12:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216