☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 365/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2014

Uchwała Nr 364/14 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Wspólnej w miejscowości Glina w Gminie Celestynów na Wójta Gminy Celestynów

Uchwała Nr 363/14  w  sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr 362/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywienia "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr 361/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr 360/14 o likwidacji Liceum Profilowanego w Celestynowie

Uchwała Nr 359/14 o likwidacji Technikum na podbudowie Szkoły Zasadniczej w Celestynowie

Uchwała Nr 358/14 o wyłączeniu Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół w Celestynowie

Uchwała Nr 357/14 o wyłączeniu Technikum na podbudowie Szkoły Zasadniczej z Zespołu Szkół w Celestynowie

Uchwała Nr 356/14 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podbiel

Uchwała Nr 355/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2715W w miejscowości Pogorzel"

Uchwała Nr 354/14 w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w zakresie zakupu i przekazania masy bitumicznej na przebudowę dogi powiatowej nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem oraz drogi powiatowej nr 2715W ul. Brzozowej w Pogorzeli

Uchwała Nr 353/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących

Wytworzył:
Udostępnił:
Jankowska Monika
(2014-02-04 14:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216