☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr 25/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok

Załącznik - wydatki majątkowe na 2015 rok

Uchwała Nr 26/15 w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała RIO w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 26/15 w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała Nr 27/15  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 28/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 29/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 30/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 31/15 w sprawie w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr 32/15 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

Uchwała Nr 33/15 w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku.

Uchwała Nr 34/15 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Uchwała Nr 35/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za 2014 rok.

Uchwała Nr 36/15  zmieniająca Uchwałę Nr 5/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy i ich Przewodniczących

Uchwała Nr 37/15 zmieniająca Uchwałę Nr 22/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jankowska Monika
(2015-04-01 13:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216