☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z 26 maja 2015 roku

Uchwała Nr 49/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2014 rok.

Uchwała Nr 50/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr 51/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok. Załącznik nr 1 - dochody. Załącznik nr 2 - wydatki. Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe.

Uchwała Nr 52/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025. Załacznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-25. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwała Nr 53/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 54/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2014 r.

Uchwała Nr 55/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozowski Andrzej
(2015-06-02 09:08:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216