Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania 05.10.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 24 - centrala wentylacyjna

Załącznik nr 16 - zmiana zestawienia ilościowego wyposażenia

S.I.W.Z. po zmianie

Odpowiedzi na pytania 01.10.2015 r.

Odpowiedzi na pytania 21.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 8 - przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 9 - przedmiar

Załącznik nr 10 - przedmiar instalacja wodno-kanalizacyjna

Załącznik nr 11- przedmiar C.O i C.T.

Załącznik nr 12 - przedmiar instalacja gazowa

Załącznik nr 13 - przedmiar instalacja wentylacji mechanicznej

Załącznik nr 14 - przedmiar kotłownia

Załącznik nr 15 -  przedmiar droga pożarowa i utwardzenie terenu

Załącznik 15 A - przedmiar przyłącza wodno-kanalizacyjne

Załącznik nr 16 - zestawienie ilościowe wyposażenia

Technologia kuchni

Załącznik nr 17 - opis techniczny - technologia kuchni

Załącznik nr 18 - STWiOR - roboty budowlane

Załącznik nr 19 - specyfikacja techniczna - elektryka

Załącznik nr 20 - STWiOR - roboty sanitarne

cz. 1

cz. 2

cz.3

Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - architektura

01 - opis techniczny - architektura

A1 - projekt zagospodarowania terenu

A2 - elewacja wschodnia

A3 - elewacja południowa

A4 - elewacja zachodnia

A5 - elewacja północna

A6 - parter

A7 - poddasze

A8 - więźba

A9 - dach

A10 - przekrój A-A

A11 - przekrój B-B

A12 - przekrój C-C

A13 - zestawienie stolarki

Projektowana charakterystyka energetyczna

Załącznik nr 22 - Projekt budowlany - konstrukcja

0 projekt budowlany - konstrukcja

0 zestawienie więźby

K1 - fundamenty

K2 - słup

K3 - ławy fundamentowe

K4 - szalunek

K5 - wieńce i dylatacje

K6 - zbrojenie dolne

K7 - zbrojenie górne

K8 - kominy

K9 - otwory

K10 - podciągi

K11 - schody

Załącznik nr 23 - projekt budowlany zagospodarowania terenu

Załącznik nr 24 - projekt budowlany instalacji sanitarnych

charakterystyka

opis techniczny

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

rys. 11

wentylacja grawitacyjna

Załącznik nr 25 - projekt budowlany instalacji elektrycznych

opis techniczny - instalacje elektryczne

rys. E00

rys. E01

rys. E02

rys. E03

rys. E04

rys. E05

rys. E06

rys. E07

rys. E08

rys. E09

rys. E10

rys. E11

rys. E12

rys. E13

rys. E14

rys. E15

rys. E16

rys. E17

rys. EZ1

rys. EZ2

Załącznik nr 26 - projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza wodociągowego

opis techniczny

plan zagospodarowania terenu

profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego

profil podłużny przyłącza wodociągowego

rzut parteru

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2015-09-17 16:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2015-11-06 13:38:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki