☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała 82/15 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała 83/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe na 2015 rok

Załącznik nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.

Uchwała 84/15 w sprawie zmiany prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 85/15 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 614 stanowiącej własność Gminy Celestynów, położonej w miejscowości Pogorzel Warszawska, gm Celestynów

Załącznik

Uchwała 86/15 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 1354 stanowiącej własność Gminy Celestynów, położonej w miejscowości Pogorzel Warszawska, gm Celestynów

Załącznik

Uchwała 87/15 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 347/1 stanowiącej własność Gminy Celestynów, położonej w miejscowości Glina, gm Celestynów

Załącznik

Uchwała 88/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów.

Uchwała 89/15 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glina.

Uchwała 90/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2.

Uchwala 92/15 w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności uchwały.

Uchwała 93/15 w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała 94/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2015-2019.

Uchwała 95/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Celestynów.

Uchwała 96/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-202.

Załącznik

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego

Uchwała 97/15 w sprawie dalszego współuczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą Park Innowacyjny Unipress-Celestynów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2015-11-05 08:47:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216