Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów

Drugie wyłożenie projektu zmiany studium:

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst  

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika  

3. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika  

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

5. Prognoza oddziaływania na środowisko - grafika

6.  Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Celestynów - bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

7. 141703_app_studium.gml

8. walidacja_gml_studium

Dane przestrzenne:

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst  

2. ZM_STUDIUM22_geotiff

3. ZM_STUDIUM22legenda

Pierwsze wyłożenie projektu zmiany studium:

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst  

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika  

3. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika  

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

5. Prognoza oddziaływania na środowisko - grafika

6.  Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Celestynów - bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

7. 220508_app_wyl23studium.gml

Dane przestrzenne:

1.  Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst  

2. zm_st_kierunki_geotiff.tif

3. ZM_STUDIUM22legenda.tif

4. zm_st_uwarunkowania_geotiff1.tif

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 stycznia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów

Uchwała Nr 329/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 305/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów

Załącznik do Uchwały Nr 329/21

141703_app_studium.gml

Uchwała Nr 305/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów

Załącznik: 141703_app_STUDIUM.gml


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst

Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - grafika

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na śrosowisko - grafika

 


 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - tekst.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów - prognoza oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

 

 


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 1.10.2012 r.)

Prognoza oddziaływania na środowisko. Zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów. Prognoza oddziaływania na środowisko.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów. Uwarunkowania wynikające z wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2016-07-01 11:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-06-29 11:00:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki