☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała 277/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 rok

Uchwała 278/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała 279/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok

Załącznik 1 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Załącznik 4 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym

Uchwała 280/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowania Gminy Celestynów

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 281/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała 282/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała 283/17 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Uchwała 284/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka

Uchwała 285/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Wsi

Uchwała 286/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie w ośmioletnia Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu " Zośka" w Celestynowie

Uchwała 287/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Regucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Regucie

Uchwała 288/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowie

Uchwała 289/17 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Celestynów

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2017-07-11 08:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216