☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała 318/17 w sprawie uchylenia uchwały nr 292/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała 319/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Celestynów na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług

Uchwała 320/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok

Załącznik Nr 1 zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3 wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Uchwała 321/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 322/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia komunalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Uchwała 323/17 w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Celestynów”

Załącznik Nr 1

Uchwała 324/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1

Uchwała 325/17 w sprawie uchwalenia aktualizacji do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2021

Załącznik Nr 1

Uchwała 326/17 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Glina

Załącznik Nr 1

Uchwała 327/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Uchwała 328/17 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Celestynów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Uchwała 329/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Celestynów

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2017-12-19 14:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216