Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów + wzór umowy

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów + wzór umowy

Zapytanie ofertowe o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie oraz cenę serwisu sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów? + wzór umowy.

Zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy cz 1 i cz 2

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów: Część 1 i Część 3.

Zmiana treści zapytania tekst ujednolicony dotyczący zapytania ofertowego  cenę wykonania projektu architektoniczno - budowlanego wraz z elementami instalacyjnymi (branża elektryczna, sanitarna) remontu ? przebudowy istniejących pomieszczeń rehabilitacyjnych w części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

rzut części przychodni

Pytania i odpowiedzi dotyczącye zapytania ofertowego o cenę wykonania projektu architektoniczno - budowlanego wraz z elementami instalacyjnymi (branża elektryczna, sanitarna) remontu ? przebudowy istniejących pomieszczeń rehabilitacyjnych w części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Zmiana treści zapytania ofertowego dotycząca zapytania ofertowego o cenę wykonania projektu architektoniczno - budowlanego wraz z elementami instalacyjnymi (branża elektryczna, sanitarna) remontu ? przebudowy istniejących pomieszczeń rehabilitacyjnych w części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Informacja z otwarcia dotycząca zapytania ofertowego o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów.

Podanie oferty cenowej na usługę polegającą na opracowaniu w 2019 roku analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby prowadzonych przez Urząd Gminy
w Celestynowie postępowań administracyjnych.

Zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienia o wyborze dotyczące zapytania ofertowego o cenę instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie w formule ?zaprojektuj i wybuduj? wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?.

Zapytanie o cenę wykonania projektu architektoniczno - budowlanego wraz z elementami instalacyjnymi (branża elektryczna, sanitarna) remontu ? przebudowy istniejących pomieszczeń rehabilitacyjnych w części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zawiadomienia o wyborze dotyczące zapytania ofertowego o cenę utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie, zwany dalej ,,Urząd?, oraz serwis sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów?.

Informacja z otwarcia dotyczącą zapytania ofertowego o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie, zwany dalej ,,Urząd?, oraz serwis sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów?.

Informacja z otwarcia dotycząca zapytania ofertowego  o cenę instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie w formule ?zaprojektuj i wybuduj? wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?.

Zawiadomienie o wyborze dotyczące zapytania ofertowego o cenę usługi sprzątania obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie.

Informacja z otwarcia  dotyczy sprzątania obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego o cenę ?Usługi sprzątania obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie? RIZPIFZ.271.74.2018.

Zapytanie ofertowe o cenę ?Usługi sprzątania obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie?.

Zmiana treści zapytania ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie, zwany dalej ,,Urząd?, oraz serwis sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów?.

Zapytanie ofertowe o cenę instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie w formule ?zaprojektuj i wybuduj? wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zapytanie ofertowe o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie, zwany dalej ,,Urząd?, oraz serwis sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów?.

Załącznik - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

wzór umowy sprzątanie

Zaproszenie do składania ofert na inwentaryzację budowlaną (architektoniczną) czterech budynków. (data zamieszczenia 5 grudnia 2018 roku)

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie zapytania o cenę wykonania, montażu i uruchomienia sieci miedzianej i światłowodowej w budynku Urzędu  Gminy w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?. 

Informacja z otwarcia  w sprawie zapytania o cenę wykonania, montażu i uruchomienia sieci miedzianej i światłowodowej w budynku Urzędu  Gminy w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?. 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania, montażu i uruchomienia sieci miedzianej i światłowodowej w budynku Urzędu  Gminy w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?. + umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego o cenę budowy wykonania dokumentacji projektowej budowy 86 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?

Informacja z otwarcia dotycząca  zapytania o cenę budowy wykonania dokumentacji projektowej budowy 86 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Informacja z otwarcia ofert dotyczącą zapytania ofertowego o cenę budowy indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 3,6m3/dobę, na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Regucie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII".

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej budowy 86 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe o cenę budowy indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 3,6m3/dobę, na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Regucie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Wzór umowy

Projekt

Przedmiar

STWIOR

Zawiadomienie o wyborze dotyczącego zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Informacja z otwarcia dotycząca zapytania ofertowego  o cenę zakupu i dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącego zapytania ofertowego o cenę wykonania usługi polegającej  na Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Celestynów.

Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego  o cenę wykonania zatoki autobusowej i peronu przystankowego oraz montaż azylu dla pieszych z elementów prefabrykowanych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi, zgodnie  z dokumentacją projektową.

Zawiadomienie o wyborze dotyczące zapytania ofertowego o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?

Informacji z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego  o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania zatoki autobusowej i peronu przystankowego oraz montaż azylu dla pieszych z elementów prefabrykowanych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi, zgodnie  z dokumentacją projektową:

Czasowa organizacja ruchu:

Projekt

mapa 1

mapa 2

Projekt stałej organizacji ruchu:

rysunek

projekt stałej organizacji ruchu

Przedmiar:

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2 

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Umowa

Zapytanie ofertowe o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?.

Umowa

Projekt

Przedmiar s

Informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego  o cenę wykonania usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu dotyczącego zapytania ofertowego o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?.

Informacja z  ofert dotycząca zapytania ofertowego  o cenę wykonania usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w Dąbrówce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + wzór umowy + przedmiar + projekt budowlany

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów" + wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego pn.: ?Dostarczenie i wbudowanie materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych?

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli gm. Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli?

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego pn.: o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?.

Zawiadomienie o unieważnieniu dot. . zapytania ofertowego pn.:  ?Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów?.

Informacja z otwarcia dot. zapytania ofertowego pn. ?Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów?.

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli gm. Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego   pn.:  ?Budowa   podjazdu    dla   osób  niepełnosprawnych  przy  Szkole  Podstawowej  w Podbieli? ? nr ref: RIZPIFZ.271.55.2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu dla postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli gm. Celestynów., w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli?

Zapytanie ofertowe pn.: "Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów"

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli gm. Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego   pn.: "Budowa   podjazdu    dla   osób  niepełnosprawnych  przy  Szkole  Podstawowej w Podbieli"

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Informacja z otwarcia dotyczącej zapytania ofertowego o cenę dostarczenia i wbudowania materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Zawiadomienia o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Zapytanie ofertowe pn.: Dostarczenie i wbudowanie materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego pn.: ?Dostarczenie i wbudowanie materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych?

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. + projekt umowy + formularz ofertowy

Informacja z otwarcia  zapytania ofertowego  o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?. + Bocianie gniazdo + Bujak kiwak HDPE + Bujak żaba + Bujak żyrafa + Ścianka samochodzik + Zestaw Junior + Jatne_Plac_Zabaw_Z_1 + Jatne_Plac_Zabaw_Z_2 + Jatne_Projekt_Zagosp_2017 + Karuzela z siedz HDPE, podest z blachy ryfl. + plac zabaw przedmiar

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?. + Bocianie gniazdo + Bujak kiwak HDPE + Bujak żaba + Bujak żyrafa + Ścianka samochodzik + Zestaw Junior + Jatne_Plac_Zabaw_Z_1 + Jatne_Plac_Zabaw_Z_2 + Jatne_Projekt_Zagosp_2017 + Karuzela z siedz HDPE, podest z blachy ryfl. + plac zabaw przedmiar

 

Zapytanie ofertowe o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.+ Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu +Załącznik Nr 2 Opis techniczny zagospodarowanie terenu +Załącznik Nr 3 Przedmiar +Załącznik Nr 4 Specyfikacja

 

Zawiadomienia o wyborze dot. zapytania ofertowego o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego   nad   realizacją   robót  budowlanych   we   wszystkich   branżach w zakresie przebudowy targowiska w miejscowości Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja targowiska w Celestynowie?

 

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę dostarczenia i wbudowanie materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

 

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

 

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego   nad   realizacją   robót  budowlanych   we   wszystkich   branżach w zakresie przebudowy targowiska w miejscowości Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja targowiska w Celestynowie?.

 

Zawiadomienie o wyborze dotyczące zapytania ofertowego o cenę stałego dostępu do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 24 miesięcy w ramach trwałości projektu ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów? w ramach działania 8.3 POIG 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?.

 

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

 

Informacja z otwarcia dotycząca zapytania ofertowego o cenę stałego dostępu do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 24 miesięcy w ramach trwałości projektu ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów? w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego   nad   realizacją   robót  budowlanych   we   wszystkich   branżach w zakresie przebudowy targowiska w miejscowości Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja targowiska w Celestynowie?.

Załącznik

Zapytanie ofertowe dotyczące ceny budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik Nr 2 Opis techniczny zagospodarowanie terenu

Załącznik Nr 3 Przedmiar

Załącznik Nr 4 Specyfikacja

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę budowy obiektów małej architektury w miejscowości Jatne dz. nr ewid. 93, w gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne?.

Bocianie gniazdo

Bujak kiwak HDPE

Bujak żaba

Bujak żyrafa

Ścianka samochodzik

Zestaw Junior

Jatne_Plac_Zabaw_Z_1

Jatne_Plac_Zabaw_Z_2

Jatne_Projekt_Zagosp_2017

Karuzela z siedz HDPE, podest z blachy ryfl.

plac zabaw przedmiar

Zapytanie ofertowe o cenę dostarczenia i wbudowanie materiałów, wskazanych dla poszczególnych części: 1 i 2, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

 

Zawiadomienia o wyborze dot. zapytania ofertowego:   o cenę przebudowy rowu melioracyjnego R-45 poprzez jego przykrycie, znajdującego się na dz. nr ew. 147/1, na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?.

 

Zawiadomienia o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego o  cenę  zakupu i dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W oraz mieszanki AC 11S warstwa ścieralna do wybudowania    odcinka    drogi    o    nawierzchni    bitumicznej    i    wbudowania  przy  remoncie   dróg o nawierzchniach bitumicznych.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Zapytanie ofertowe dotyczące  stałego dostępu do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 24 miesięcy w ramach trwałości projektu ?Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów?      w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ?Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019?

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę przebudowy rowu melioracyjnego R-45 poprzez jego przykrycie, znajdującego się na dz. nr ew. 147/1, na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?.

zapytanie ofertowe o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik Nr 2 Opis techniczny zagospodarowanie terenu

Załącznik Nr 3 Przedmiar

Załącznik Nr 4 Specyfikacja

zawiadomienia o unieważnieniu dot. zapytania ofertowego o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.  

Zapytanie ofertowe o cenę przebudowy rowu melioracyjnego R-45 poprzez jego przykrycie, znajdującego się na dz. nr ew. 147/1, na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie? + przedmiar.

Załącznik Nr 1 Przedmiar

Mapa

Opis przebudowy rowu melioracyjnego

plan orientacyjny

protokół ZUD

Rysunek Nr 1

Rysunek Nr 2

Rysunek Nr 3

Rysunek Nr 4

Rysunek Nr 5

Rysunek Nr 6

Zapytanie ofertowe o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie? + załączniki.

Załącznik Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik Nr 2 Opis techniczny zagospodarowanie terenu

Załącznik Nr 3 Przedmiar

Załącznik Nr 4 Specyfikacja

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W oraz mieszanki AC 11S warstwa ścieralna do wybudowania odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej i wbudowania przy remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W oraz mieszanki AC 11S warstwa ścieralna do wybudowania odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej i wbudowania przy remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych.

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Załączniki do zapytania ofertowego na dowóz dzieci

Zawiadomienie o wyborze oferty  dotyczące zapytania ofertowego o cenę opracowania aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego.

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego.

Unieważnienie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na doradztwie z zakresu warunków technicznych realizacji robót budowlanych oraz projektowania  obiektów budowlanych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: ?Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi? oraz ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego polegającego na doradztwie z zakresu warunków technicznych realizacji robót budowlanych oraz projektowania  obiektów budowlanych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: ?Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi? oraz ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?.

Zawiadomienia o wyborze w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego o cenę zakupu oraz dostawy do siedziby zamawiającego 36 sztuk opraw oświetleniowych

Informacja z otwarcia ofert  w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego o cenę zakupu oraz dostawy do siedziby zamawiającego 36 sztuk opraw oświetleniowych

Zaproszenie do składania ofert dotyczącym zakupu wraz  z dostawą materiałów reklamowych.

Protokół z wyboru ofert w trybie zaproszenia do składania ofert 

Zapytanie ofertowe o cenę doradztwa z zakresu warunków technicznych realizacji robót budowlanych oraz projektowania obiektów budowlanych, w ramach następujących zadań inwestycyjnych: ?Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi? oraz ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?

Zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu oraz dostawy do siedziby zamawiającego 36 sztuk opraw oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów.

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego pn.:,,Świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Zaproszenie do składania ofert dotyczącego  przygotowania i wydruku  ? materiałów kartograficzno - turystycznych (mapy)

Zawiadomienie o wyborze dotyczące   zapytania ofertowego  o cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor -Podbiel - Ponurzyca.

Informacja z otwarcia dot. zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zakupu wraz z dostawą materiałów reklamowych

Zapytanie ofertowe o cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego o cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Załącznik Nr 2 zapytania ofertowego o cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Unieważnienie dotyczące postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: ,,Świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor--Podbiel - Ponurzyca

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Zawiadomienia o wyborze w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę wykonania dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów

Informacja o unieważnieniu postępowania  pn. Świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Informacja z otwarcia dotyczy zapytania ofertowego w sprawie  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Informacja z otwarcia dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor -Podbiel - Ponurzyca.

Zapytanie ofertowe o cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego  o cenę wykonania dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Zawiadomienia  o unieważnieniu dotyczy świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.? Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Informacja z otwarcia  dotyczy zapytania ofertowego o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Informacja o zmianie terminu wykonania zamówienia dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor  - Podbiel - Ponurzyca.

Zawiadomienie o wyborze dotyczącego zapytania ofertowego o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2018

Informacja z otwarcia dotyczącej zapytania ofertowego o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2018

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor -Podbiel - Ponurzyca.

Zawiadomienie o unieważnieniu dotyczącego postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  Świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

?Pytania i odpowiedzi? dot. zapytania ofertowego o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2018.

Zapytanie ofertowe pn: ?Bieżąca pielęgnacja i  utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2018?. (data zamieszczenia 12 luty 2018 roku)

Zawiadomienia o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego pn.: ?Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów na zlecenie i według potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r.?

Informacji z otwarcia dotyczącej zapytania ofertowego pn.:,,Świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.?

Informacja z otwarcia dotyczy zapytania ofertowego pn.: ,,Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów na zlecenie i według potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r."

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącego zapytania ofertowego o cenę bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w zakresie zamiatania, czyszczenia dróg, chodników, parkingów i zatok autobusowych.

Zapytanie ofertowe  o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor-Podbiel - Ponurzyca. (data zamieszczenia 1 luty 2018 roku)

Informacja o zmianie dotycząca wniosku o wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów na zlecenie i według potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r. (data zamieszczenia 1 lutego 2018 roku)

Zapytanie ofertowe  na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (data zamieszczenia 1 lutego 2018 roku)

Informacja z otwarcia dotyczącą zapytania ofertowego o cenę bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w zakresie zamiatania, czyszczenia dróg, chodników, parkingów i zatok autobusowych.

Zawiadomienia o zmianie wykonawcy dotyczącego zapytania ofertowego  o cenę druku oraz dostawy do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?.

Zapytania ofertowe o cenę bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Celestynów na zlecenie i według potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r.

Zapytanie ofertowe o cenę bieżącego utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w zakresie zamiatania, czyszczenia dróg, chodników, parkingów i zatok autobusowych.

Unieważnienie unieważnienie dotyczące świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów  Regut  Tabor - Podbiel - Ponurzyca.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego  o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów Regut Tabor - Podbiel - Ponurzyca.

Zawiadomienia o wyborze dotyczącego zapytania ofertowego o cenę druku oraz dostawy do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego o cenę druku oraz dostawy do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?.

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: Celestynów ? Regut ? Tabor -Podbiel - Ponurzyca.

Zawiadomienia o wyborze oferty  w zapytaniu ofertowym o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe  na druk oraz dostawę do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?

Wybór w zapytaniu ofertowym o cenę odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów

Wybór w zapytaniu ofertowym o cenę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów

Zaproszenie do składania ofert na papier biurowy

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-01-05 14:04:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-01-10 09:09:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki