☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II

Unieważnienie  części pierwszej postępowania przetargowego pn. „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”- część I

Informacja z otwarcia ofert

Zmiaia terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie- oczywista omyłka

Informacja o zmianie - oczywista omyłka

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Część 1

Przedmiar - roboty budowlane

Przedmiar instalacji elektrycznych

Przedmiar instalacji fotowoltaiki

Przedmiar robót - instalacje sanitarne wewnętrzne

Część 2

Przedmiar robót - instalalacje elektryczne zewnętrzne

Przedmiar - roboty drogowe etap I

Przedmiar robót - instalacje sanitarne zewnętrzne etap I

Wspólne:

Dokumentacja wykonawcza, Projekt wykonawczy:

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

strona tytułowa

opis techniczny

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

rysunek 9

rysunek 10

rysunek 11

rysunek 12

rysunek 13

rysunek 14

rysunek 15

rysunek 16

rysunek 17

rysunek 18

Projekt zagospodarowania terenu:

1 strona projektu i spis treści

Brama wejściowa- ogrodzenie

Ogrodzenie brama dwuskrzydłowa

Opis techniczny-zagospodarowanie terenu

Toaleta publiczna

Wiata śmietnikowa

projekt zagospodarowania terenu

Projekt drogowy, plac targowy:

plan sytuacyjny

profile podłużne

konstrukcja nawierzchni

przekroje poprzeczne

organizacja ruchu

Opis techniczny

Projekt drogowy, zjazdy:

Konstrukcja zjazdu

Opis techniczny

Orientacja zjazdu

Zjazd zagospodarowanie

Projekt instalazcji sanitarnych zewnętrznych:

Strona tytułowa

opis techniczny

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych:

rysunek 1

rysunek 2

Projekt wiat targowych, wiata targowa konstrukcja:

1 strona i spis treści

rzut fundamentów - wiata z pawilonami

rzut fundamentów - wiata bez pawilonów

stopa fundamentowa

schemat złożeniowy konstrukcji stalowej

słup nośny

dzwigar kratowy

tężnik kratowy

stężenie 1

stężenie 2

Opis techniczny konstrukcji

Projekt wiat targowych, wiata targowa bez pawilonu handlowego:

rzut parteru

rzut dachu

Przekrój A

Przekrój B

elewacja

Opis techniczny

Projekt wiat targowych, wiata targowa z pawilonami handlowymi:

rzut parteru

rzut dachu

przekrój A

przekrój B

rzut parteru, rzut dachu, pawilon handlowy

zestawienie stolarki, przekrój A pawilon handlowy

pawilon elewacje

Opis techniczny

Projekt budynku gospodarczego:

1 strona projektu i spis treści

rzut fundamentów

rzut parteru

rzut na wysokości

rzut więźby dachowej

rzut dachu

przekrój A

elewacja północno- wschodnia, północno- zachodnia

elewacja południowo-wschodnia

zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

nadproże

Opis techniczny

Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych:

strona tytułowa

opis techniczny

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

rysunek 9

rysunek 10

rysunek 11

rysunek 12

rysunek 13

rysunek 14

Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych:

Projekt wykonawczy

Rysunki

Dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Spis specyfikacja 

Specyfikacja

Roboty architektoniczno-budowlane:

roboty fundamentowe

roboty zbrojeniowe

roboty żelbetowe i betonowe

roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

roboty murowe ścian

roboty ciesielskie

wykonanie pokryć dachowych

zabudowa otworów w ścianach

tynkowanie

roboty w zakresie układania podłóg i posadzek

malowanie ścian i sufitów

ocieplanie i wyprawa tynkarska ścian

konstrukcje stalowe

instalacje elektryczne

instalacje sanitarne:

część 1

część 2

część 3

część 4

Roboty drogowe:

Wymagania ogólne

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Roboty ziemne

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów

Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

Warstwa odsączająca

Podbudowa z kruszywa

Stabilizacja z cementem wymagania ogólne

Stabilizacja z cementem

Nawierzchnia z kostki brukowej

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawężniki betonowe

Betonowe obrzeża chodnikowe

Etapowanie targowiska:

Zakres robót etap I

Zakres robót etap I + II

Projekt budowlany:

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

Strona tytułowa

Oświadczenie

Opis techniczny

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Strona tytułowa

Oświadczenie

Opis techniczny

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

Przyłącze wodociągowe:

Strona tytułowa

Oświadczenie

Opis techniczny

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

Projekt zagospodarowania terenu:

Informacja BIOZ

Brama wejściowa ogrodzenie

Ogrodzenie, brama dwuskrzydłowa

Toaleta publiczna

Elewacja

uzbrojenia

U-1 z uzgodnieniami

Wiata śmietnikowa

Projekt zagospodarowania terenu

Z-1 z uzgodnieniami

Zagospodarowanie terenu- opis techniczny

Projekt drogowy:

Konstrukcja

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Profile podłużne

Projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych:

Opis

S1 - Uzbrojenie terenu

S2

S3

S4

Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych:

Opis

Projekt wiaty targowej:

Konstrukcja:

rzut fundamentów - wiata z pawilonem

rzut fundamentów - wiata bez pawilonów

schemat złożeniowy konstrukcji nośnej

Opis

Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

Wiata targowa bez pawilonu handlowego:

A-1 z uzgodnieniami

rzut dachu

przekrój A

przekrój B

Elewacja

Opis

Wiata targowa z pawilonami handlowymi:

A- 1 z uzgodnieniami

rzut dachu

przekrój A

przekrój B

A-5 z uzgodnieniami

Zestawienie stolarki

Elewacje

Elewacje

Opis

Projekt budynku gospodarczego:

Opis techniczny

rzut fundamentów

rzut parteru

rzut na wysokości

rzut więźby dachowej

rzut dachu

Przekrój

Elewacje

Elewacje

Zestawienie stolarki

Nadproże

Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych:

Opis techniczny

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

rysunek 9

rysunek 10

rysunek 11

rysunek 12

Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych:

Instalacje elektryczne - budynek gospodarczy

Instalacje elektryczne - pawilon handlowy

Opis instalacji fotowoltaicznej

Opis

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Strona tytułowa z oświadczeniami i załącznikami

Wytworzył:
Elżbieta Tomaka
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-02-21 15:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2018-07-17 15:50:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1632471