☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert targowisko

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar-roboty budowlane

Przedmiar- roboty instalacji elektrycznych

Przedmiar- roboty instalacji fotowoltaiki

Przedmiar robót - instalacje sanitarne wewnętrzne

Dokumentacja wykonawcza:

I. Projekt wykonawczy:

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej:

Strona tytułowa

Opis techniczny

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Mapa 9

Mapa 10

Mapa 11

Mapa 12

Mapa 13

Mapa 14

Mapa 15

Mapa 16

Mapa 17

Mapa 18

2. Projekt zagodpodarowania terenu:

1 strona projektu i spis treści

Brama wejsciowa - ogrodzenie

Ogrodzenie, brama dwuskrzydłowa, krzesło

Opis techniczny, zagospodarowanie terenu

Toaleta publiczna

Wiata smietnikowa

Projekt zagospodarowania terenu

3. Projekt drogowy,

a) plac targowy:

Plan sytuacyjny

Profile podłużne

Konstrukcja nawierzchni

Przekroje poprzeczne

Organizacja ruchu

Opis techniczny

b) zjazdy:

Konstrukcja

Opis techniczny

Orientacja zjazdu

Zjazd zagospodarowanie

4. Projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych:

Strona tytułowa

Opis techniczny

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

5. Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych:

Opis

Rysunek

6. Projekt wiat targowych:

Strona 1 projektu + spis treści

a) wiata targowa konstrukcja:

Opis techniczny konstrukcji

rzut fundamentów wiata z pawilonami

rzut fundamentów wiata bez pawilonów

stopa fundamentowa

schemat złożeniowy konstrukcji stalowej

słup nośny

dzwigar kratowy

tężnik kratowy

stężenie 1

stężenie 2

b) wiata targowa bez pawilonu:

rzut parteru

rzut dachu

przekrój

elewacja północno-zachodnia

elewacja południowo-wschodnia

opis techniczny

c) wiata targowa z pawilonami:

rzut parteru

rzut dachu

przekrój

przekrój

rzut parteru, rzut dachu, pawilon handlowy

zestawienie stolarki, przekrój A

pawilon elewacje

elewacja północno-zachodnia

elewacja południowo-wschodnia

opis techniczny

7. Projekt budynku gospodarczego:

1 strona projektu i spis treści

Opis techniczny

rzut fundamentów

rzut parteru

rzut na wysokości

rzut więźby dachowej

rzut dachu

przekrój

elewacja północno-wschodnia

elewacja południowo-wschodnia

zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

nadproże

8. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych:

strona tytułowa sanitariaty

opis techniczny sanitariaty

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

rysunek 9

rysunek 10

rysunek 11

rysunek 12

rysunek 13

rysunek 14

9. Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych:

Projekt wykonawczy

Rysunki

II. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1. Specyfikacja ogólna

2. Roboty architektoniczno-budowlane:

roboty fundamentowe

roboty zbrojeniowe

roboty żelbetowe i betonowe

roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

roboty murowe ścian

roboty ciesielskie

wykonanie pokryć dachowych

zabudowa otworów w ścianach w systemie okiennym

tynkowanie

roboty w zakresie układania podłóg i posadzek

malowanie ścian i sufitów

ocieplenie i wyprawa tynkarska ścian

konstrukcje stalowe

3. Instalacje elektryczne

4. Instalacje sanitarne:

instalacja wody zimnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

przyłącze wodociągowe

przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5. Roboty drogowe:

wymagania ogólne

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

roboty ziemne

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

wykonanie nasypów

regulacja pionowa uszkodzonej studzienki

koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

warstwa odsączająca

podbudowa z kruszywa

stabilizacja cementem

stabilizacja cementem

nawierzchnia z kostki brukowej

oznakowanie poziome

oznakowanie pionowe

Krawężniki

Betonowe obrzeża chodnikowe

Spis specyfikacji

Etapowanie targowiska:

Zakres robót etapu I + II

Zakres robót etapu I

III. Projekt budowlany:

1.Przyłącze kanalizacji deszczowej:

strona tytułowa

opis techniczny

oświadczenie

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Strona tytułowa

Opis techniczny

Oświadczenie

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

3.Przyłącze wodociągowe:

strona tytułowa

opis techniczny

Oświadczenie

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

4. Projekt zagospodarowania terenu:

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Brama wejściowa ogrodzenie

Ogrodzenie, brama dwuskrzydłowa

Toaleta publiczna

Toaleta z uzgodnieniami

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu z uzgodnieniami

Wiata śmietnikowa

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniami

Zagospodarowanie terenu - opis techniczny

5. Projekt drogowy:

Opis techniczny p

Konstrukcja

Plan sytuacyjny

Profile podłużne

6. Projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych:

Opis techniczny

Uzbrojenie terenu

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

7. Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych

8. Projekt wiaty targowej:

a) konstrukcja:

rzut fundamentów - wiata z pawilonami

rzut fundamentow - wiata bez pawilonów

schemat złożeniowy

Opis

Wyciag z obliczeń statystycznych

b) wiata targowa bez pawilonu handlowego:

rzut przyziemia

rzut dachu

przekrój

przekrój

elewacja północno-zachodnia

elewacja południowo-wschodnia

Opis

c) wiata targowowa z pawilonami handlowymi:

rzut przyziemia

rzut dachu

przekrój

przekrój

rzut dachu i rzut przyziemia z uzgodnieniami

zestawienie stolarki

elewacje pawilon handlowy

elewacje północno-zachodnie

elewacje południowo-wschodnie

Opis

9. Projekt budynku gospodarczego:

Opis techniczny-budynek gospodarczy

rzut fundamentów A4

rzut parteru

rzut na wysokości

rzut wieźby dachowej

rzut dachu

przekrój

elewacje

elewacje

zestawienie stolarki

Nadproże

10. Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych:

Opis techniczny - instalacje

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

rysunek 9

rysunek 10

rysunek 11

rysunek 12

11. Projekt instalacji sanitarnych elektrycznych:

instalacje elektryczne - budynek gospodarczy

instalacje elektryczne - pawilon handlowy

Opis instalacji fotowoltaicznej

Projekt

12. Załączniki:

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Strona tytułowa z oświadczeniami i załącznikami

Wytworzył:
Elżbieta Tomaka
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-03-21 11:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-08-30 10:30:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1631599