☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie część IV

Unieważnienie część V

Wybór oferty część I

Wybór oferty część II

Wybór oferty część III

Informacja z otwarcia 

Wyjaśnienie do SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zamiana terminu i składania ofert

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zalacznik-nr-1.1-1.5 do Formularza-ofertowego

Załącznik nr 3.1-3.5 do SIWZ Formularz ofertowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Część 1:

Glina:

Glina - projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu mapa

rozmieszczenie urządzeń

karty techniczne

istniejące urządzenia:

Glina

Lasek 1

Lasek

Lasek:

Karty techniczne

Lasek projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

Przedmiar

Część 2:

Jatne:

Jatne - projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu mapa

rozmieszczenie urządzeń

karty techniczne

Tabor:

Tabor projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Istniejące urządzenia:

Tabor

Jatne

Przedmiar

Część 3:

Dąbrówka:

Dąbrówka projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Dyzin:

Dyzin projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Ostrowik:

Ostrowik projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Podbiel:

Podbiel projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Pogorzel:

Pogorzel projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Ponurzyca:

Ponurzyca projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Regut:

Regut projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Stara Wieś:

Stara Wieś projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Zabieżki:

Zabieżki projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

Przedmiar

Część 4:

twister

drabinka

biegacz

steper

projekt budowlano-wykonawczy Ostrów

przedmiar

zagospodarowanie terenu etap III

Część 5:

Zabieżki projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania terenu mapa

projekt urządzeń

karty techniczne

przedmiar

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Tomaka
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-04-25 13:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-05-30 11:13:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1632471