☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 16.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr 414/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe

Dotacje

Fundusz sołecki

Dotacje dla zakładu budżetowego

Uchwała Nr 415/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 416/18 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 417/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 404/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie i przekazaniu materiałów na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2733W – ul. Żurawinowej z drogą gminną Nr 270183W – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zabieżkach

Uchwała Nr 418/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 419/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony.

Uchwała Nr 420/18  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Celestynów

Uchwała Nr 421/18 zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego

Uchwała Nr 422/18 zmieniająca uchwałę nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów.

Uchwała Nr 423/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Celestynów a Gminami: Kołbiel, Karczew i Wiązowna.

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-09-27 14:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216