Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego


Rejestr aktów planowania przestrzennego    


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów”

Uchwała Nr 536/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów”

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 i 4

141703_app_mpzp.gml


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów

Uchwała Nr 406/22 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów

Uzasdnienie do Uchwały Nr 406/22

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 406/22- rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 406/22 - nieuwzględnione uwagi

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 406/22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 406/22 - dane przestrzenne: Zalacznik nr 4_new.xml

Rozsztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia w części nieważności Uchwały Nr 406/22


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część B

Uchwała Nr 304/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część B

Uzasadnienie 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 304 - rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 304

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 304

6- załącznik nr  4 -APP_mpzp_Pogorzel.xml


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel -część A, gmina Celestynów

Uchwała Nr 80/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel -część A, gmina Celestynów.

uzasadnienie 

załącznik nr 1 do uchwały 80_19 -rysunek planu

załącznik nr 2 do uchwały 80_19

załącznik nr 3 do uchwały 80_19


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I

Uchwała Nr 570/24 z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

141703_app_ostrow1

                                                                                                                                                                               

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów

Uchwała Nr 61/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoci Ostrów ? cz I

Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/19

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW - PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU (data zamieszczenia 14 grudnia 2018 roku)

Uzasadnienie

Rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 30 listopada 2018 roku)

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1 MPZP_OSTROW_TEKST

2 mpzp_Ostrow_uzasadnienie

3 mpzp_Ostrow_rysunek

4 mpzp_Ostrow_prognoza_srodowiskowa (data zmieszczenia 24 września 2018 roku)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego  wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 12.09.2018 r.).

                                                                                                                                                                                                                                                

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 roku (sygn. akt IV SA/Wa 2132/19)

Uchwała Nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś

uzasadnienie do uchwały

załącznik Nr 1 Mapa całościowa planu

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Mapa arkusz 1

Mapa arkusz 2

Mapa arkusz 3

Mapa arkusz 4

Mapa arkusz 5

Mapa arkusz 6

Mapa arkusz 7

Mapa arkusz 8

Mapa arkusz 9

Mapa arkusz 10

Mapa arkusz 11

Mapa arkusz 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-02-28)
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2018-11-29 12:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-02-28 10:40:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki