Zaproszenie do składania ofert

 

zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy  Celestynów w 2024 roku

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

informacja o wyborze oferty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego działki  ew. nr 1090/8 z obrębu Celestynów

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - szkic podziału


zaproszenie do składania ofert o podanie oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego działki ew. nr 1129/2 z obrębu Celestynów, stanowiącej własność Gminy Celestynów, w celu wydzielenia 3 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

załącznik formularz

załącznik szkic podziału


zaproszenie do składania ofert o podanie oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego działki ew. nr 513/3 z obrębu Celestynów stanowiącej własność Gminy Celestynów w celu wydzielenia gruntu użyczonego Instytutowi Wysokich Cień Polskiej Akademii Nauk. (data zamieszczenia 16 września 2021 roku)

załącznik-formularz

szkic podziału


 

 
zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości. (data zamieszczenia 21 stycznia 2021 roku)
 
 

 

zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu w 2021 roku analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby prowadzonych przez Wójta Gminy Celestynów postępowań administracyjnych. (data zamieszczenia 4 stycznia 2021 roku)

 

 
zaproszenie do składania ofert cenowej na usługę polegającą na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (nr RGNiGP.6830.3.2020) dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Ponurzyca oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1207/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki ew. nr 1089/1, 1208/1, 1384/1, 1750/1 z obrębu Ponurzyca. (data zamieszczenia 25 września 2020 roku)
 

 

 
zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy w Celestynowie wraz z formularzem ofertowym. (data zamieszczenia 21 stycznia 2020 roku)
 

 

 
zaproszenie do składania ofert na zakup wraz dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie.
 
 
 
zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą papieru biurowego do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

zaproszenie do składania ofert  na usługę polegającą na opracowaniu w 2020 roku analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby prowadzonych przez Urząd Gminy w Celestynowie postępowań administracyjnych.

formularz ofert


zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Celestynów i jej jednostek podległych

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości leśnej (17 działek ewidencyjnych) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Pogorzel – część B + formularz + projekt umowy.

Informacja o wyborze oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Bartłomiej Bandych
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-04-05 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-01-08 16:06:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki