☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia 

Grupa kapitałowa 

Pytania 4

załącznik do pytań 4

Pytania 3

Pytania 2

Pytania 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianie

Załącznk nr 1 po zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

wzór oferty 

oświadczenie 

zobowiązanie 

Załącznik nr 1 – NIP Gminy

Załącznik nr 2 – REGON Gminy

Załącznik nr 3 – zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Celestynowie z dnia 19 listopada 2018 roku o wyborze Pana Witolda Kwiatkowskiego na Wójta Gminy Celestynów;

Załącznik nr 4 – Uchwała nr 192/2009 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009 roku               w sprawie powołania Skarbnika Gminy Celestynów;

Załącznik nr 5 – Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Celestynów nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku: http://bip.celestynow.pl/public/?id=188025 oraz późniejsze zmiany;

Załącznik nr 6 – Uchwała nr Wa.23.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Celestynów na 2019 rok;

Załącznik nr 7 - uchwała nr 20/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028:  http://bip.celestynow.pl/public/?id=188025 oraz późniejsze zmiany;

Załącznik nr 8 - Uchwała nr Wa.22.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów;

Załącznik nr 9 – Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 roku  w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu  Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2018 rok, sprawozdania z  wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok, sprawozdania  z  wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok: http://bip.celestynow.pl/public/?id=189308;

Załącznik nr 10 – Uchwała nr Wa.175.2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018;

Załącznik nr 11 – Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 sierpnia                 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku: http://bip.celestynow.pl/public/?id=189308;

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr 83/2019 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 roku                w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Celestynów w 2019 roku: http://bip.celestynow.pl/public/get_file_contents.php?id=476074;

Załącznik nr 13 - Uchwała nr Wa.267.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Celestynów kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000,00 zł;

Załącznik nr 14 – sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2019 roku;

Załącznik nr 15 – sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2019 roku;

Załącznik nr 16 – sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2019 roku;

Załącznik nr 17 – sprawozdanie RB-N za II kwartał 2019 roku;

Załącznik nr 18 – sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2019 roku;

Załącznik nr 19 – sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2018 roku;

Załącznik nr 20 – sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2018 roku;

Załącznik nr 21 – sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2018 roku;

Załącznik nr 22 – sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2018 roku;

Załącznik nr 23 – sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2018 roku;

Załącznik nr 24 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Gmina Celestynów

Załącznik nr 25 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Urząd Gminy w Celestynowie

Załącznik nr 26 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Wytworzył:
Anna Michalska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-09-26 13:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-10-28 14:47:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1631599