☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o unieważnieniu

Informacja z otwarcia 

Pytania i odpowiedzi cz.II

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ  boisko Glina - korekta

zmiana SIWZ - info

Pytania i odpowiedzi 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

I.Przedmiar:

1) strona 1

2) przedmiar branża elektryczna

3) Przedmiar - Branża Budowlana

4) Przedmiar - Branża Sanitarna (Nawodnienie Boiska)

5) Przedmiar - Branża Sanitarna (Przyłącze Wody)

II. Projekt Budowlany i Wykonawczy:

1) projekt przebudowy boiska:

a) A1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

b) A2 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

c) A3 -  BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

d) A4 -  PIŁKOCHWYT WYSOKOSCI 6,0M

e) A5 - UTWARDZENIA  TERENU

f) A6 -  ZAPLECZE KONTENETOWE - RZUT PARTERU

g) A7 -  ZAPLECZE KONTENETOWE - PRZEKRÓJ

h) A8 -  ZAPLECZE KONTENETOWE - ELEWACJE

i) A9 -  ZAPLECZE KONTENETOWE - WYTYCZNE POSADOWIENIA

j) E1 - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

k) INFORMACJA BIOZ

l) OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

m) OPS P.B-W.

n) S1 - SCHEMAT SYSTEMU NAWADNIANIA

2) Załączniki:

a) MDCP

b) Opinia Geotechniczna

c) Oświadczenie zespołu projektowego

d) Uprawnienia i  zaświadczenia projektantów

e) Warunki przyłączenia wody

f) Warunki przyłączenia energii elektrycznej

III. Przyłącze wody:

1) MP wpis do izby do 29-02-2020

2) Opis przyłącza

3) S-1

4) S-2

5) S-3

6) S-4

7) uprawnienia MP 1

8) uprawnienia MP 2

9) Warunki woda 1

10) Warunki woda 2

IV. STWIOR:

1) 1 strona STWIOR

2) ST 00. 01 SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3) ST 00. 02 ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

4) ST 01. 01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

5) ST 01. 02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

6) ST 01. 03 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA BETONOWE I  BEZPIECZNE

7) ST 01. 04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

8) ST 01. 05  NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

9) ST 01. 06 ROBOTY FUNDAMENTOWE

10) ST 01. 07 ROBOTY ZBROJARSKIE

11) ST 01. 08 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

12) ST 01. 09 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

13) ST 01. 10 NAWIERZCHNIA  WEGETACYJNA  I ZAŁOŻENIE TRAWNIKA BOISKA

14) ST 02. 01 SYSTEM  NAWADNIANIA

15) ST 02. 02 PRZYŁĄCZE WODY

16) ST 03. 01 LINIE KABLOWE OŚWIETLENIE
 

 

 

Wytworzył:
Anna Michalska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-10-25 13:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-11-13 15:21:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1631599