Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Bieżąca pielęgnacja i  utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2021”

wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Załącznik Nr 5


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów”

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na  obszarze gminy Celestynów”

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Usługa polegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów”.

wzór umowy

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3


Protokół z negocjacji

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów” 

 wzór umowy 

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3


Protokół z negocjacji

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „ Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Celestynowie” + wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Wybór 

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie. 

wzór umowy

załączniki


zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

informacja o przedłużeniu

pytania i odpowiedzi

zdjęcia

informacja 

zapytanie ofertowe wraz załącznikami - Dostawa  i  montaż  instalacji  chłodzącej w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

wzór umowy

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

Oświadczenie - załącznik nr 2 

Wykaz robót - załącznik nr 3 

Wykaz osób - załącznik nr 4 

Rzut parteru

Rzut parteru - pomieszczenia

Rzut I piętra

Rzut I piętra - pomieszczenia


wybór 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wraz załącznikami: ?Budowa instalacji gazowej, instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na  kotłownię gazową w budynku Urzędu Gminy Celestynów?,

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

projekt budowlany:

opis

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4

rys.5

rys.6

rys.7

rys.8

rys.9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa instalacji gazowej C.O. wraz z adaptacją kotłowni gazowej

 


Unieważnienie

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:  ?Budowa instalacji gazowej, instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na  kotłownię gazową w budynku Urzędu Gminy Celestynów?

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

projekt budowlany:

opis

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4

rys.5

rys.6

rys.7

rys.8

rys.9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa instalacji gazowej C.O. wraz z adaptacją kotłowni gazowej


Wybór

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe ?Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie załadunku, transportu, wbudowania w drogi gminne wskazane przez Zamawiającego i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego?

wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

informacja z otwarcia

odpowiedzi na pytania

zapytanie ofertowe ?Zakup kosiarki samojezdnej  John Deere X350? 

Wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Wybór cz. 2

Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. ?Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych na terenie Gminy Celestynów?

Wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Broniewskiego: Projekt progów, przedmiar robót

Ostrów: organizacja ruchu, projekt, przedmiarSTWiORB

Poprzeczna: projekt budowlano-wykonawczy, organizacja ruchu, przedmiar robót, STWIORB


Unieważnienie

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. ?Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów?

wzór umowy

formularz ofertowy

oświadczenie

Celestynów

Ostrowik

Przedmiar robót


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2020-01-07 15:22:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-01-13 15:10:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki