☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Uchwała Nr 268/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Celestynów wotum zaufania

Uchwała Nr 269/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2020 rok

Uchwała Nr 270/21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 271/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Uchwała Nr 272/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037

Uchwała Nr 273/21 w sprawie wyrażenia woli na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 274/21 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Regut

Załącznik do Uchwały Nr 274/21 

Uchwała Nr 275/21 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Celestynów

Uchwała Nr 276/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Celestynów na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr 277/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr 278/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2021-07-08 09:29:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-08-13 14:42:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216