Obwieszczenia 2024 rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 194/11, 195/1, 362, 193/2, obręb Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 maja 2024 roku).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE na terenie działek nr ew. 1041, 1042/13, 1042/14, 1042/15 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 maja 2024 roku).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 52/SPEC/2024  z dn. 23.04.2024 r. o wygaszeniu w części decyzji Nr 41/SPEC/2021 z dn. 14.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zmienionej decyzją Nr 220/SPEC/2022 z dn. 04.10.2022 r. oraz zmienionej decyzją Nr 23/SPEC/2024 z dnia 16.02.2024 r., inwestycja: "Budowa linii 400kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 27 maja 2024 roku)

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 52/SPEC/2024  z dn. 23.04.2024 r. o wygaszeniu w części decyzji Nr 41/SPEC/2021 z dn. 14.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zmienionej decyzją Nr 220/SPEC/2022 z dn. 04.10.2022 r. oraz zmienionej decyzją Nr 23/SPEC/2024 z dnia 16.02.2024 r., inwestycja: "Budowa linii 400kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 27 maja 2024 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 58/SPEC/2024  w sprawie wygaszenia w części decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2021 z dn. 1.04.2021 r., zmienionej decyzją nr 218/SPEC/2022 z dn. 30.09.2022 r., wygaszonej w części decyzją Nr 15/SPEC/2024 z dnia 30.01.2024 r., inwestycja: "Budowa linii 400kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 24 maja 2024 roku)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję o sygnaturze SPN-II.7515.35.2023.SP z 15 maja 2024 roku (data zamieszczenia 22.05.2024 roku)

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do prowadzonego postępowania pn. "Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice-Łuków (C-E20)" zadanie 2 Góra Kalwaria-Łuków (data zamieszczenia 15 maja 2024)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2021 z dn. 1.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zmienionej decyzją nr 218/SPEC/2022 z dn. 30.09.2022 r., wygaszonej w części decyzją Nr 15/SPEC/2024 z dnia 30.01.2024 r., inwestycja: "Budowa linii 400kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 13 maja 2024)

Zawiadomienie o sygnaturze RGNiGP.6730.58.2024 z dnia 10 maja 2024 roku (data zamieszczenia 10 maja 2024 rok)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.31.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.30.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.29.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.28.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.27.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.26.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.25.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.24.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.23.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.22.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.21.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.20.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.19.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.18.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.17.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.16.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.15.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.14.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.13.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.12.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.11.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.10.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak sprawa RGNiGP.6730.9.2024 (data zamieszczenia 26 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 194/11, 195/1, 362, 193/2 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 kwietnia 2024 roku o sygnaturze ROŚPP.6220.1.2023 (data zamieszczenia 16 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 10.04.2024 roku. (data zamieszczenia 12 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej T-Mobile ,,26778 Glina” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 84 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice-Łuków (C-E 20) - zadanie 2 Góra Kalwaria - Łuków" (data zamieszczenia 3 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Marszałka z dnia 27 marca 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego (data zamieszczenia 3 kwietnia 2024 rok)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 20 marca 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (data zamieszczenia 22 marca 2024 roku) 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej wraz z odcinkami sieci kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, stanowiskiem słupowym SN i złączami kablowymi nN na terenie działek nr ew. 35/12, 35/51, 35/52, 35/56, 35/57, 35/58, 35/59, 36/60, 36/61, 35/62, 35/63, 35/67, 35/68, 35/69, 56, 60, 148, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 marca 2024 roku, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnego żłobka w Celestynowie wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi na terenie części działki nr ew. 513/6 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 marca 2024 roku, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku).

zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.31.2024 (data zamieszczenia 12 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.21.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.22.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.23.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 roku)                              )

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.24.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.25.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok))

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.26.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.27.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.28.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.29.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.30.2024 (data zamieszczenia 11 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.9.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.10.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.11.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.12.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.13.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.14.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.15.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.16.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.17.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.18.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.19.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 roku)

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień sprawa RGNiGP.6730.20.2024 (data zamieszczenia 8 marca 2024, data zdjęcia: 10.04.2024 rok)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr ew. 103/3, 103/4 położonych w miejscowości Dyzin oraz 22/2, 360/1, 184/3 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 marca 2024 roku, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku) 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 28 lutego 2024 roku. (AB.6740.DR.11.2023.MZ.) (data zamieszczenia 6 marca 2024 roku)

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego o sygnaturze ROŚPP.6220.1.2023 z dnia 29 lutego 2024 (data zamieszczenia 1 marca 2024 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr 1279/1 w obrębie geodezyjnym Ponurzyca, gmina Celestynów (data zamieszczenia: 01 marca 2024 rok, data zdjęcia: 10 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z 26 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 6/2020 z 9 lipca 2020 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina" (data zamieszczenia: 29 lutego 2024 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z 26 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 6/2020 z 9 lipca 2020 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina" (data zamieszczenia: 29 lutego 2024 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2024-2030 (data zamieszczenia 23 lutego 2024)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku o sygnaturze WI-I.747.4.3.2021.DW (data zamieszczenia 09 lutego2024 roku)

Informacja z dnia 12 stycznia 2024 roku o sygnaturze WA.202.6.4210.802.2023.AZ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (data zamieszczenia 16 stycznia 2024 roku)

Zawiadomienie z dnia 12 stycznia 2024 roku o sygnaturze WA.ZUZ.6.4210.802.2023.AZ  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wszczęciu postępowania administracyjnego (data zamieszczenia 16 stycznia 2024 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 10 stycznia 2024 roku o sygnaturze AB.6740.DR.11.2023.MZ dotyczące rozbudowy drogi w Dąbrówce (data zamieszczenia: 15 stycznia 2024 rok) 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej wraz z odcinkami sieci kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, stanowiskiem słupowym SN i złączami kablowymi nN na terenie działek nr ew. 35/12, 35/51, 35/52, 35/56, 35/57, 35/58, 35/59, 36/60, 36/61, 35/62, 35/63, 35/67, 35/68, 35/69, 56, 60, 148, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów (data zamieszczenia 12 stycznia 2024 rok, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku)

Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2023 roku o wydaniu decyzji (data zamieszczenia 04 stycznia 2024 roku, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 21 grudnia 2023 roku o sygnaturze AB.6740.DR.8.2023.MZ dotyczące wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (data zamieszczenia 03 stycznia 2024 rok) 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE na terenie działek nr ew. 1139, 1152/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 02 stycznia 2024 roku, data zdjęcia 18 kwietnia 2024 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 grudnia 2023 roku o sygnaturze ROŚPP.6220.3.2023 w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie (data zamieszczenia 02 stycznia 2024 roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2024-04-10)
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2024-04-10 11:52:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-05-28 10:53:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki