Sesja z26.08.03ok

Uchwała nr  33/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego działania

 

Uchwała nr  34/03  dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

 

Uchwała nr 35/03 z 26 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 16/03 Rady Gminy z dn. 29.04.03 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie wsi Regut

 

Uchwała nr 36/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników

 

Uchwała nr  37/03  + zał. nr 3 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów

 

Uchwała nr 38/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwała nr  39/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwała nr 40/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Celestynów

 

Uchwała nr  41/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie  nadania Publicznemu Gimnazjum w Celestynowie imienia Porucznika Józefa Czumy

 

Uchwała nr  42/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 19/02 Rady Gminy Celestynów z dnia 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Celestynów wraz z innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-02-04 10:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Korab Iwona
(2004-02-04 10:59:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki