sesja z 8.07.2003r.

Uchwała nr  24/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  Statutu Gminy Celestynów

 

Uchwała nr  25/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów

 

Uchwała nr  26/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

 

Uchwała nr  27/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki procntowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: drogowych, wodociągowych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych

 

Uchwała nr 28/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  uchylenia uchwały nr 64/2001 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt wprowadzonych do obrotu i wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na terenie Gminy Celestynów, oraz upoważnienia do wystawiania tych świadectw i znakowania zwierząt

 

Uchwała nr  29/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów 2003

 

Uchwała nr  30/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów 2003

Załącznik nr 1 – zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003r.

Załącznik nr 2  - wydatki na zadania inwestycyjne na 2003r. oraz Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Załącznik nr 3prognoza długu gminy na 31 grudnia 2003r. i lata następne

 

Uchwała nr  31/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 20/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwała nr  32/03 z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-02-04 14:59:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-04-15 09:49:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki