Sesja z 27.01.04r.

Uchwała nr  65/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowych szkoły podstawowej w Starej Wsi w roku 2004, z  dofinansowania PAOW

 

Uchwała nr  66/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne działki niezabudowanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie.

 

Uchwała nr  67/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2004.

 

Uchwała nr 68/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  zatwierdzenia planów  pracy  Komisji  Rady Gminy Celestynów na rok 2004.

 

Uchwała nr 69/04 z dnia 27 stycznia  2004r. w sprawie   włączenia  Gimnazjum Publicznego w Celestynowie w skład Zespołu Szkół  w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55.

 

Uchwała nr 70/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  przekazania w użytkowanie Gospodarce Komunalnej zakładowi budżetowemu gminy Celestynów, części mienia gminy Celestynów

 

Uchwała nr 71/04 z dnia 27 stycznia 2004r.  w  sprawie zmiany uchwały nr 19/02 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości  wynagrodzenia  dla  Wójta  Gminy  Celestynów wraz z innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy

 

Uchwała nr 72/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Celestynów złożonej przez Pana Dariusza Dziurdziaka.

 

Uchwała nr 73/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Celestynów złożonej przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Wsi Dąbrówka

 

 

 

 

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-02-09 17:30:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Korab Iwona
(2004-02-09 17:39:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki