☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Niedziela 24.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

sesja 30.03.2004r.

Uchwała nr  74/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2004.

Załącznik  nr 1- część opisowa

Załącznik  nr 2 - plan dochodów na 2004 rok

Załącznik  nr 3 – plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dochodów

Załącznik nr 4 – plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi/różnymi szczeblami/ - plan dochodów

Załącznik  nr 5 – plan wydatków na 2004r.

Załącznik nr 6 -  plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan wydatków

Załącznik nr 7 - plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi/różnymi szczeblami/ - plan wydatków

Załącznik  nr 8 – wydatki na zadania inwestycyjne na 2004r. oraz Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2005-2008

Załącznik nr 9 – dotacje dla instytucji kultury /ujętych w prowadzonym rejestrze/

Załącznik  nr 10 – dotacje dla podmiotów nie zaliczonych  do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 11 – przychody i rozchody   budżetu Gminy

Załącznik nr 12 – prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2004r. i lata następne

Załącznik nr 13 – przychody i wydatki środków specjalnych

Załącznik  nr 14 – przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego

Załącznik  nr 15 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004r.

Załącznik nr 16 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Uchwała nr  75/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Podbiel   

 

Uchwała nr 76/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Uchwała nr 77/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie powołania  inkasentów  podatku  rolnego, leśnego, od nieruchomości i  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso.

 

Uchwała nr 78/04 z dnia 30 marca  2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-04-08 09:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Korab Iwona
(2004-04-08 11:33:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1654899