Sesja z dnia 8 lutego 2005r.

Uchwała Nr 129/05 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowie oraz Szkoły Podstawowej w Regucie.

 

Uchwała Nr 130/05 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Uchwała Nr 131/05 wsprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doddatków za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

Uchwała Nr 132/05 w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr 133/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2005r.

 

Uchwała Nr 134/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Celestynów na lata 2005-2011.

Załącznik do Uchwały Nr 134/05

 

Uchwała Nr 135/05 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Celestynów na lata 2005-2011.

Załącznik do Uchwały Nr 135/05

 

Uchwała Nr 136/05 w sprawie nadania nazw ulic w Glinie.

 

Uchwała Nr 137/05 w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-02-17 13:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-04-16 14:11:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki