Sesja 16 czerwca 05

Uchwała Nr 164/05 w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki.

 

Uchwała Nr 165/05 w sprawie dokonania zmian z budżecie gminy Celestynów na 2005r.

 

Uchwała Nr 166/05 w sprawie dokonania zmian z budżecie gminy Celestynów na 2005r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/05

Załącznik Nr 3 sdo uchwały Nr 166/05

 

Uchwała Nr 167/05 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Glina gmina Celestynów.

 

Uchwała Nr 168/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2004r.

 

Uchwała Nr 169/05 w sprawie oddania mienia Gminy Celestynów w użyczenie sołectwu wsi Ostrów. 

 

Uchwała Nr 170/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 159/05 z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia "Planów Rozwoju Miejscowości". 

Uchwała Nr 171/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą "Program świetlic wiejskich jako równoważenie dysproporcji i budowanie kapitału społecznego".

 

 

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-06-23 15:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-06-23 15:43:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki