☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna
Skład Komisji

1)  Stanisław Pawlak                                  -  przewodniczący,

2)  Dorota Nowak                                         -  członek,

3)  Robert Wicik                                           – członek,

4)  Urszula Sabała                                        -  członek;

5)  Leszek Gąsiorowski                                –  członek.

 
Zadania Komisji
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę gminy najpóźniej do końca stycznia  roku, którego plan dotyczy .
2. Za zgodą rady lub na jej zlecenie, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia wójta,  kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgodą przewodniczącego rady gminy, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
5. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta,  gminnych jednostek organizacyjnych i  jednostek pomocniczych gminy oraz inne podmioty w zakresie wykorzystywania środków  budżetu gminy - biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
6. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
Wytworzył:
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-08-08 11:11:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-01-31 14:42:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216