Uchwały z dnia 8 listopada 2005r.

Uchwała Nr 185/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2005r wraz z załącznikiem Nr 1/05 i Nr 2/05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 185/05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 185/05

 

Uchwała Nr 186/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaczeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stanowiącego poodstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 187/05 w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaczeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stanowiącego poodstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 188/05 w sprawie ulg i umorzeń opłaty za przedszkole.

 

Uchwała Nr 189/05 w sprawie uchwalenia zmian w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2004-2008" stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Celestynów nr 113/04 z dnia 26 października 2004r.

 

Uchwała Nr 190/05 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na działce nr 79/3 (obręb geodezyjny Glina) położonej przy ul. Wilczej w Glinie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren.

 

Uchwała Nr 191/05 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 192/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Celestynów oraz zwolnienia z przetargowego zawarcia umowy.

 

Uchwała Nr 193/05 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Celestynowie częsci mienia komunalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-11-25 09:59:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-12-01 13:27:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki