sesja z 29 grudnia 2005r

Uchwała Nr 194/05 w sprawie  uchwalenia zmian w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2004-2008" stanowiącym załącznik uchwały Rady Gminy Celestynów nr 113/04 z dnia 26 października 2004r.

 

Uchwała nr 195/05 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Celestynów z Organizacjami Pozarządowymi".

 

Uchwała Nr 196/05 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r".

 

Uchwała Nr 197/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych. 

 

Uchwała Nr 198/05 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomonii na rok 2006.

 

Uchwała Nr 199/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Celestynów działki nr ew. 714/5 o pow. 4591  m2 położonej w Starej Wsi gm. Celestynów,  stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Celestynów, z przeznaczeniem na cele oświatowo-edukacyjne, w szczególności pod budowę przedszkola publicznego.

 

Uchwała Nr 200/05 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Celestynów działki nr ew.1432 o pow. 5478  m2 położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Celestynów. 

 

Uchwała Nr 201/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006r.

 

Uchwała Nr 202/05 w  sprawie  zmiany uchwały Nr 126/04 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opadatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/05.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/05.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/05

 

Uchwała Nr 203/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2005r. wraz z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/05.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 203/05.

 

Uchwała Nr 204/05 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Celestynów nr 120/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-01-10 09:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2006-01-10 10:07:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki