sesja 31 stycznia 2006r.

Uchwała Nr 205/06  w sprawie uchwalenia   budżetu  gminy  Celestynów   na  2006 r.

Załączniki do uchwały Nr 205/06 znajdują się w menu Budżet gminny w podmenu 2006.

 

Uchwała Nr 206/06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.

 

Uchwała Nr 207/06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Uchwała Nr 208/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla miejscowości :   Ostrów , Ostrowik i Jatne.

 

Uchwała Nr 209/06 w sprawie reasumpcji  uchwały Nr 201/05 z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie określenia     wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006r

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-02-06 09:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2006-08-18 09:20:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki