☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarządzenia w 2006r.

Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie zmiany   Regulaminu Organizacyjnego Gospodarki Komunalnej wprowadzonego zarządzeniem  nr 18/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Załącznik Nr 1

 

Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Celestynów

 

Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie dokonania szczegółowego podziału budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów.

 

Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokalne mieszkalne.

 

Zarzadzenie Nr 5/06 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie zmian w organizacji i działalności w gminie  Gminnego Zespołu Reagowania.

  

Zarzadzenie Nr 7/06 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów 

 

Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie przedłożenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Celestynów. 

 

Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- organizacja kolonii terapeutycznych  w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, składu komisji konkursowej i regulaminu otwartego konkursu ofert.

 

Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie odstąpienia od wyznaczenia dodatkowego dnia pracy.

 

Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych i Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie w  sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Zakładowego”.

 

Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie wprowadzenia Systemu Badania Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie powołania komisji konkursowej  mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie powołania komisji konkursowej  mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

 

Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie opracowania procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Celestynów przez pracowników oraz społeczność lokalną. 

 

Zarządzenie Nr 21/06 w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie procedury badania oraz analizy reakcji mieszkańców dotyczącej wydawanej przez Urząd Gminy broszury przybliżajacej Strategię Rozowju Gminy Celestynów.

  

Zarządzenie Nr 24/06 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2006r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2006r. 

 

Zarządzenie Nr 25/06   w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie dokonania  zmian  w budżecie gminy Celestynów  na  2006r.

 

Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

 

Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

 

Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w 2006 r.

 

Zarządzenie Nr 32/06 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Celestynów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

 

Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

 

Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

 Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-02-14 09:56:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-01-25 09:12:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216