Podatki i opłaty

                                                             

2024

Uchwała Nr 432/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawiek podatku od nieruchomości 

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=12476

Uchwała Nr 433/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=12477

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego ustalane są na podstawie komunikatów Prezesa GUS.

Podatek rolny na rok na rok 2024 wynosi:

- 224,075 zł (dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego)

- 448,15 zł (dla pozostałych gruntów rolnych)

Podatek leśny na 2024 r. wynosi: 72,0346 zł

Uchwała 303/21 sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso 

 http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/11512/akt.pdf           

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów. 

                                                                                                                                  

  2023

Uchwała Nr 432/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawiek podatku od nieruchomości 

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=12476

Uchwała Nr 433/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=12477

Podatek rolny na rok na rok 2023 wynosi:

- 185,125 zł (dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego)

- 370,25 zł (dla pozostałych gruntów rolnych)

Podatek leśny na 2023 r. wynosi: 71,0996 zł

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego ustalane są na podstawie komunikatów Prezesa GUS:

- w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (podatek rolny) 

- w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (podatek leśny)

Uchwała 303/21 sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso 

 http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/11512/akt.pdf           

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów. 

 

 

2022

Uchwała Nr 129/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości                                                                               

Uchwała 303/21 sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso - link:http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/11512/akt.pdf           

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.             

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2. 

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2022 ustalane są na podstawie komunikatów Prezesa GUS":

- w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (podatek rolny)

link: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2022,270,8.html

- w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (podatek leśny)

link: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2021-roku,268,8.html#  

  2021 (obowiązują stawki i uchwały z roku 2020) 

 

Uchwała Nr 129/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości                                                                               

Uchwała Nr 11/18 w sprawie  opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso                 

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.             

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2.                                                     

 

 2020

Uchwała Nr 129/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości                                                                               

Uchwała Nr 11/18 w sprawie  opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za  inkaso                 

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.             

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2.

2019

Uchwała Nr 10/18 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości          

Uchwała Nr 11/18 w sprawie  opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za

inkaso                 

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.             

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2.

                                               

                                                                                                                   2017

Uchwała Nr 333/17 - w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Celestynów

Uchwała Nr 188/16 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Interpretacje podatkowe:

Interpretacja indywidualna z 11.04.2017 r. (data zamieszczenia 28.04.2017 r.)

2016

Uchwała Nr 118/15 - w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 117/15 - zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 103/15 zmieniająca uchwałę Nr 93/2015 z dnia 28 października w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchności, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała 93/15 w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała 91/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności paragrafu 2.

Uchwała Nr 116/15 - w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr 102/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 102/15 zmieniająca uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała 90/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 

2014

 

Uchwała 327/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 

2013

 

Uchwała 219/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

 

2012 r.

 

Uchwała 86/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała 95/2011 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 3.35.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

 

 

2011 r.

 

 

Uchwała 7/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchiomości na 2011 rok.

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.

Ogłoszenie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na 2011 rok

 

2010 r.

 

Uchwała 355/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych  jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowośći ich wykorzystywania.

Uchwała nr 309/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku stwierdzająca nieważność paragrafu 2 ust 9 uchwały nr 355/10 Rady Gminy Celestynów.

 

Ogłoszenie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 268/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010.

W paragrafie 1 uchwały nr 57/K/10 z dnia 3 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności paragrafu 2  uchwały Nr 268/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporrtowych na 2010 rok

Uchwała Nr 267/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

W paragrafie 1 uchwały nr 53/K/10 z dnia 3 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności paragrafu 2 pkt. 1, 3, 4, 5 i 7 uchwały Nr 267/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 

 

2008 r.

 

 

Uchwała Nr 135/08w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2009-2013.

 

 

 

Zarządzenie Nr 64/2008  w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

 

2006 r.

 

 

Uchwała Nr 211/06  w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 201/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

2005 r.

Uchwała Nr 158/05 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 184/05 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Celestynów przedszkoli publicznych.

Uchwała Nr 188/05  w sprawie ulg i umorzeń za przedszkole.

Uchwała Nr 201/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006r.

Uchwała Nr 202/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/04 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 202/05

 

2004 r.

Uchwała Nr 110/04 w sprawie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach.

Uchwała Nr 119/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

Uchwała Nr 120/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Uchwała Nr 124/04 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała nr 125/04 w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 126/04 w sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/04

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr 126/04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 126/04

 

2003 r.

 

Uchwała Nr 59/03 w sprawie ustalenia  stawki podatku od środków transportowych  na 2004 r.

 

Uchwała Nr 58/03 w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

2002 r.

 

 

 

 

Uchwała Nr 10/02 w  sprawie  podatku  od  posiadania  psów.

 

 

 

 

Uchwała Nr 16/02 w sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-12-05)
Udostępnił:
Morawski Michał
(2003-07-02 18:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-12-12 13:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki