Sesja z dnia 10 października 2008 r.

Uchwała Nr 132/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 3 Dotacje dla Instytucji Kultury.

 

Uchwała Nr 133/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 Dotacje dla Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 3 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 4 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 5 Wydatki na wieloletnie  programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 6 Zestawienie środków sołeckich na rok 2008.

Załącznik Nr 7 Projekt Plan przychodów  i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik Nr 8 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Uchwała Nr 134/08 w sprawie zmiany uchwały nr 129/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 17 września 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 1  Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 135/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2009-2013.

 

Uchwała Nr 136/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązujązywania taryf zbiorowego zapotrzebowania na wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr 137/08 w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Nr 21.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-10-15 16:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-10-16 17:24:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki