☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 15 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 212/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Uchwała Nr 213/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Celestynów w 2009 roku.

Uchwała Nr 214/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Celestynów w 2009 roku.

Uchwała Nr 215/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie gromadzenia środków na kontach dochodów własnych przez gminne jednostki oświatowe.

 Uchwała Nr 216/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Uchwała Nr 217/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy na Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 218/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy na Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr 219/09 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Celestynów na Wójta Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 220/09 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Dębowej 5.

Uchwała Nr 221/09 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Celestynów na Wójta Gminy.

Uchwała Nr 222/09 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ireny Chmielewskiej na Wójta Gminy Stefana Traczyka.

Uchwała Nr 223/09 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Uchwała Nr 224/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Wieś na lata 2009-2016.

Załącznik do Uchwały Nr 224/09

Uchwała Nr 225/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gawrylik Marcin
(2009-07-22 12:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-09-28 13:06:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1622679