Sesja z dnia 6 lutego 2009 r.

Uchwała Nr 154/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 rok.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 6 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załącznik Nr 7 Dotacje dla podmiotów  nie zaliczonych do sektora finansów  publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 9 Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Informacja 1 Prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na 2009 roku i lata następne.

 

Uchwała nr 155/2009 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Celestynów, położonych na terenie Gminy Celestynów stanowiącym własność Skarbu Państwa.

 

Uchwała nr 156/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.

W rozstrzygnięciu nadzoryczym z dnia 27 lutego 2009 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały nr 156/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wytworzył:
Rada Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-02-17 16:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-04-21 10:30:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki