Organizacje pozarządowe

2011

Sprawozdanie z przeprowadzonych w dniach 4 - 14 listopada 2011 r. konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Projekt programu

Formularz wyrażenia opini i uwag

 

 

OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Podbielanki” dla folkloru i lokalnej kultury – utworzenie dziecięcego zespołu ludowego.


Oferta – Stowarzyszenie Rowzoju wsi Podbiel


Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 31 sierpnia br. do godziny 16.00. Uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta - Regucki Klub Sportowy "BÓR", Pl. Św. Floriana 1, Regut

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 23 sierpnia br. do godziny 16.00. Zastrzeżenia prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta - Regucki Klub Sportowy "BÓR", Pl. Św. Floriana 1, Regut

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 12 sierpnia br. do godziny 16.00. Zastrzeżenia prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 

 

Zarządzenie 123/2011 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Protokół z oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym zarządzeniem nr 93/2011 z dnia 26.05.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.

Oferta - Polskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze Odział im. M.E. Andriollego w Otwocku

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 24 czerwca br. do godziny 16.00. Zastrzeżenia prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 

 

Zarządzenie nr 93/2011  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Oświadczenie

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.

Oferta -  Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicjum"

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 25 maja br. do godziny 16.00. Zastrzeżenia prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej p.mucha@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 

Zarządzenie 69/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2011.

Komunikat

Wytyczne dla oferentów

Wizytówka

 

2010

Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010

Załącznik Nr 1 - Komunikat

wytyczne dla oferentów

wzór oferty

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych

wizytówka

 

Zarządzenie 27/2010 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie przeprowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjno-wychowawczychdla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

wzór oferty

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych

wskazówki dot. wypełniania oferty

 

Zarządzenie 17/2010 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 18/2010 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestynów.

Zaktualizowany kosztorys zadania

Zaktualizowany harmonogram zadania

Oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru

 

Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestynów.

wzór oferty

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych

wskazówki dot. wypełniania oferty

 

 

2009

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych. artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań dotyczących pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, zabezpieczenia miejsc historycznych oraz organzacji imprez kulturalnych związanych z historią i tradycją lokalną w 2009 roku w Gminie Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

wzór wniosku

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych

 

Ogłoszenie - Wójt Gminy Celestynów ogłsza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu upowszechniania kultury i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów polegających na wsparciu zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizowanie oraz zaprasza do składania ofert.

 

Ogłoszenie - Wójt Gminy Celestynów ogłsza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2009. Rodzaj zadania: Przygotowanie i przeprowadenie stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych, artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Celestynów.

 

Ogłoszenie - Wójt Gminy Celestynów ogłsza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2009. Rodzaj zadania: Pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej, zabezpieczenie miejsc historycznych oraz organizacja imprez kulturalnych związanych z historią i tradycją lokalną w Gminie Celestynów.

 

2008

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 -  Dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek letni)

2007

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 -  Dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek letni)

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-03-11 11:23:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-11-16 11:32:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki