☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 10 marca 2009 r.

Uchwała Nr 157/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowaneprzez Gmine Celestynów.

Załącznik nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załącznik  nr 15 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

Uchwała Nr 158/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 159/09 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr 160/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 161/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.

Uchwała Nr 162/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 163/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 164/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Parkowej 2 (dz. ew. nr 4/2 i 3/3 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 165/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Parkowej 2 (dz. ew. nr 4/2 i 3/3 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 166/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 13 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Parkowej 2 (dz. ew. nr 4/2 i 3/3 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 167/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 214 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Parkowej 2 (dz. ew. nr 4/2 i 3/3 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 168/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 4 (dz. ew. nr 2/3 i 11/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 169/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 4 (dz. ew. nr 2/3 i 11/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 170/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 3 (dz. ew. nr 10/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 171/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 3 (dz. ew. nr 10/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 172/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 3 (dz. ew. nr 10/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 173/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 3 (dz. ew. nr 10/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 174/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 4 (dz. ew. nr 2/3 i 11/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 175/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 4 (dz. ew. nr 2/3 i 11/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 176/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 13 położonego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Kolejowej 4 (dz. ew. nr 2/3 i 11/2 z obr. Stara Wieś).

Uchwała Nr 177/09 w sprawie ustanowienia kierunku działania Wójta Gminy Celestynów w zakresie przygotowania Gminy Celestynów do pozyskania środkow z Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Mazowieckiego 2007-2013 w roku 2009.

Uchwała Nr 178/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celestynów na rok 2009.

Uchwała Nr 179/09 w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-03-24 14:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-03-24 15:29:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1622679