☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwała Nr 180/2009 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Celestynów.

Załącznik nr 1 - Plan odnowy miejscowości Celestynów na lata 2009 - 2016.

Uchwała Nr 181/2009 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stara Wieś

Załącznik nr 1 - Plan Odnowy Miejscowości Stara Wieś 2009-2016.

Uchwała Nr 182/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Załącznik nr 1 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załacznik nr 3 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 183/2009 w sprawie dokonania zmian  w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 - Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 184/2009 w sprawie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz  z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej, położonych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Parkowej 1 i 2 oraz Kolejowej 3 i 4 w Starej Wsi.

Uchwała Nr 185/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 31/2002 rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2002 r oraz Uchwały Nr 56/03 rady Gminy Celestynówz dnia 25 listopada 2003 r.

Uchwała Nr 186/2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Plan pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 2 -Rada Gminy Celestynów Komisja Ładu i Środowiska Plan pracy na rok 2009.

Załącznik nr 3 - Plan pracy Komisji Finansów i Inwestycji na rok 2009.

Załącznik nr 4 - Plan Pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2009 r.

Uchwała Nr 187/2009 w sprawie optymalizacji systemu oświaty w Gminie Celestynów w latach 2009-2012, w tym rozpoczęcia procedury reaktywacji "celestynowskiego liceum".

Uchwała Nr 188/2009 w sprawie opracowania spójnej koncepcji zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie przy ulicy Świętego Kazimierza, w celu uporządkowania i stworzenia godnych warunkow do prowadzenia dizałalności handlowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-04-01 10:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-04-01 16:47:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1622679