☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Niedziela 24.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr 189/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik Nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

Uchwała Nr 190/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik Nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik Nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok wydatki.

Uchwała Nr 191/2009 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 192/2009 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 193/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Załącznik do Uchwały Nr 193/2009

Uchwała Nr 194/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Załącznik do Uchwały Nr 194/2009

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 22 maja 2009 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność paragrafu 4 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 194/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięci dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr 195/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 196/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 197/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 198/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 199/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 200/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-04-24 17:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-04-21 09:47:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1654899