2011

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: organizacji wyjazdu zimowego z nauką jazdy na nartach dla uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje nasza siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nauka i zabawa drogą do sukcesu"

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne (zmiana) obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Nauka i zabawa drogą do sukcesu wśród uczbniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów w roku szkolnym 2011/2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postepowania w postaci zapytania przetargowego o cene usługi polegającej na: "montażu programów zwalniających na drodze gminnej nr 270149W działki nr ew. 559, 560, 564, 891, 516/8 tj. ul. Wrzosowa w miejscowości Celestynów."

Zapytania ofertowe o wycenę usługi polegającej na zakupie, składaniu oraz dostawie kostki i krawężników betnowych do dnia 31.03.2012 r. do miejscowości Pogorzel ul. Kolejowa (gm. Celestynów).

Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania wyjazdu zimowego z nauką jazdy na nartach dla uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie, w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrtównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę świadczenia usług z zakresu zadań psychologa w związku z realizacją projektu pn. "Przedszkola rownych szans! Program zmniejszania nierownośći w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na  prowadzeniu zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych plastycznych w związku z realizacją projektu pn. " Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na  prowadzeniu zajęć  plastycznych w związku z realizacją projektu pn. " Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na  prowadzeniu zajęć  tanecznych w związku z realizacją projektu pn. " Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonywaniu zajęć gimnastyki korekcyjnej lub zajęć sportowych w związku z realizacją programu pn.: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej  na wykonywaniu przez nauczyciela zajęć muzycznych w związku z realizacja projektu pn. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej  na wykonywaniu zadań nauczyciela plastyki w związku z realizacja projektu pn. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej  na wykonywaniu zadań psychologa w związku z realizacja projektu pn. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej  na wykonywaniu zajęć tanecznych w związku z realizacja projektu pn. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę montażu progów zwalniających na drodze gminnej nr 270149W działki nr ew. 559, 560, 564, 891, 516/8 tj. ul. Wrzosowa w miejscowości Celestynów.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - mapa

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów chemicznych do budynku Urzędu Gminy Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na zapytaniu o cenę usługi przeprowadzenia 8-dniowego kursu w zakresie pracy z uczniem zdolnym - tutoring w szkole.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 4 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na Promocji projektu "Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynow"

Zapytanie ofertowe o cenę usługi przeprowadzenia 8 dniowego "Kursu w zakresie  pracy z uczniem zdolnym - tutoring w szkole"

Unieważnienie zapytania o dostawę drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie

Zawiadomienie o wyborze oferty na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty na nadbudowę oraz wymianę i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na promocji projektu "Przedszkola równych szans"

Unieważnienie zapytania o cenę realizacji projektu pn. "Przedszkola równych szans"

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na promowaniu Projektu, w związku z realizacją projektu pn.: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na pełnieniu funkcji: rehabilitant, instruktor integracji sensorycznej w związku z realizacją projektu pn.: "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi: rehabilitant, rehabilitant narządu wzroku w związku z realizacją projektu pn." "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę zorganizowania wyjazdu integracyjnego "Zielona szkoła" dla uczniów klas I Gimnazjum im. "Skrytego, w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zapytanie o cenę dostawy drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach propjektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie."

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytaniem ofertowego na dostawę materiałów i sprzętu  do nauki fizyki chemii do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach propjektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie."

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terytorium Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usługi z zakresu prawa zamówien publicznych w ramach realizacji projektu pn: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów". + sprostowanie do zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi: psycholog/terapeuta, psycholog/pedagog, rehabilitanta, surdologopedy, rehabilitanta narządu wzroku, seksuologa, dogoterapeuty w związku z realizacją projektu pn. "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi: psycholog/terapeuta, rehabilitant, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku, seksuolog w związku z realizacją projektu pn.: Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na monitorowaniu i ewaluacji  projektu pn.: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na promowaniu projektu pn.: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania wyjazdu integracyjnego "Zielona szkoła" dla uczniów klas I Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie, w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Unieważnienie  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na: dostawie drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie."

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na Monitorowaniu i ewaluacji projektu pn.: "Przedszkola Równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na promowaniu projektu pn.: "Przedszkola Równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego na: 13 operatów szacunkowych określających  wartość rynkową mieszkań komunalnych położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Celestynów, dla celów ich sprzedaży.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z  przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi: psycholog terapeuta, psycholog/pedagog, reedukator, rehabilitant, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku, seksuolog w związku z projektem pn.: "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postepowania w postaci zapytania ofertowego o cene usługi psychologa terapeuta, psychologa/pedagog, reedukatora, rehabilitanta, logopedy, surdologopedy, nauczyciel języka migowego, rehabilitanta narządu wzroku, seksuologa w związku z realizacja projektu pn.: "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów"

Zapytanie ofertowe o cenę usługi: psycholog terapeuta, psycholog/pedagog, rehabilitant, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku, seksuolog w związku z realizacją prjektu pn. "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów"

Zapytanie ofertowe o cenę usługi: psycholog terapeuta, rehabilitant, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku, seksuolog w związku z realizacją prjektu pn. "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparciar odziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów"

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy materiałów i sprzętu do nauki fizyki i chemii do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na: dostawie drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na dostawie materiałów i sprzętu do nauki fizyki i chemii do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 13 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe w zw. z realizacją projektu "Edukacja bez barier " psycholog terapeuta, reedukator, rehabilitant, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku, seksuolog

Zapytanie ofertowe w zw. z realizacją projektu "Moja edukacja dla rozwoju dziecka" psycholog terapeuta, reedukator, rehabilitant, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, rehabilitant narządu wzroku

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego w sprawie rozliczenia projektu "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w  stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie o cenę dostawy materiałów i sprzętu do nauki fizyki i chemii do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum "Skrytego" w Celestynowie

Zapytanie o cenę dostawy drukarki laserowej do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum "Skrytego" w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cenę usługi przeprowadzenia Programu przekwalifikowania nauczycieli w związku z realizacją projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania  w postaci zapytania ofertowego  polegającego na zakupie i dostawie kserokopiarki do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wsród  uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na koordynowaniu projektu: "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminnie Celewstynów"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postepowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na koordynowaniu projektu "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na rozliczaniu projektu "Moja edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów."

Zawiadomieni o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na rozliczaniu projektu ""Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminnie Celewstynów"

Zawiadomienie o wyborze oferty w postaci zapytania ofertowego koordynowaniu projektu "Przedszkola równych szans! Program zminiejszania mierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na pełnieniu funkcji opiekuna grupy (10 osobowej) podczas szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu "Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na rozliczaniu projektu „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na koordynowaniu projektu "Edukacja bez barier". Przedmiotem zamowienia jest: koordynowanie i realizacji działań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu oraz podejmowanie decyzji w całym projekcie, zatrudnianie pozostałych członków Zespołu Realizującego Projekt i koordynowanie prac Zespołu, w tym rozliczanie członków Zespołu z wykonanych zadań i obowiązków, nadzór merytoryczny nad zajęciami, obsługa organizacyjno – techniczna zajęć, nadzór nad sprawozdawczością finansową i rzeczową, obsługa PEFS, utrzymanie kontaktów z MJWPU, realizacja obowiązku promocyjnego i ewaluacja w projekcie.

Zapytanie ofertowe dot. rozliczania projektu „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe dotyczące koordynacji projektu "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postaci zapytania ofertowego polegającego na zapytaniu o cenę usługi przeprowadzenia 8-dniowego kursu w zakresie pracy z uczniem zdolnym - tutoring w szkole w ramach projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w postaci zapytania ofertowego polegającego na zapytaniu o cenę usługi przeprowadzenia 2 dniowego warsztatu w zakresie rozwijania asertywnej komunikacji w środowisku szkolnym w pramach projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem w postacji zapytania ofertowego polegającego na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości - dla 10 uczestników Projektu: "Przesiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na pełnieniu funkcji opiekuna grupy (10 osobowej) podczas szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu pn. "Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na koordynowaniu projektu "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminne Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na rozliczaniu projektu "Przedszkola równych szans! Program nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy kserokopiarki do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości - dla 10 uczestników Projektu pn. "Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia "Kurs prawo jazdy kat. B" - dla 12 uczestników Projektu: "Kurs prawa jazdy kat. B. szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowannia w postaci zapytania ofertowego polegającego na dostawie sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na kupnie i dostawie do siedziby Zamawiającego Xero.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi przeprowadzenia 2 dniowego "Warsztatu  w zakresie rozwijania asertywnej komunikacji w środowisku szkolnym" w związku z realizacją projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi przeprowadzenia 8 dniowego "Kursu w zakrsie pracy z uczniem zdolnym - turtoring w szkole" w związku z realizacją projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wród uczniów Gimnazjum im."Skrytego" w Celestynowie. + Odpowiedzi na pytanie

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia "Kurs prawo jazdy kat. B" dla 12 uczestników Projektu w związku z realizacją projektu pn. "Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na kupnie i dostawie do siedziby Zamawiającego Xero. + odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegajacej na wykonaniu 14 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 14 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie papieru do kopiarek, drukarek i faxów.

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy papieru biurowegodo drukarek, kopiarek i faksów do budynku Urzędu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: wykonaniu równania mechanicznego oraz wałowanie nieutwardzonych dróg gminnych o nawierzchniach żużlowych i gruntowych na terenie Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej  na wykonaniu równania mechanicznego oraz wałowania nieutwardzonych dróg gminnych o nowierzchniach żużlowych i gruntowych na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze  oferty w związku z przerowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na zakupie i dostawie artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 23 operatów szacunkowych. 

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminyw Celestynowie.+ odpowiedź na pytanie

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wydzieleniu piętnastu działek ewidencyjnych z obrębu Stara Wieś.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 23 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zwiąkzu z przeprowadzeniem  postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie tonerów i tuszy do drukarek.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wydzieleniu piętnastu działek ewidencyjnych z obrębu Stara Wieś.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów i tuszy do drukarek. + pytanie nr 1

Korekta zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 23 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 23 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postacji zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na  opracowniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagopodarowaniu przestrzennym.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2010

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 4 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegajacej na wykonaniu 4 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na sporządeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2010/2011” .

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postacji zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Celestynów w rejonie  ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów.

Zapytaie ofertowe o cenę wykonania 1 mkw. nakładki bitumicznej o grubości 1 cm, kosztu oczyszczania 1 mkw. asfaltu,  a także wartość wykonania 1 tony masy bitumicznej do uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie. + odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę dostwy papieru biurowego do drukarek, kopiarek i faksów do 20 grudnia 2010 roku.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego.

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy papieru do budynku Urzęd Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę zakupu  i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z  wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717).

Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prestrzennym (t.j. Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717).

2009

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci Zapytania ofertowego o cenę transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu gminy Celestynów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze ul. Majowa 17/19 w roku 2010.

Zapytanie ofertowe o cenę transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu gminy Celestynów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdrze ul. Majowa 17/19 w roku 2010. 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę uslugi polegającej na dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie tonerów do drukarek.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę na usługę zakupu sprzętu specjalistycznego do Ochotniczej Straży Pożarnej Zabieżki.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi zakupu sprzętu specjalistycznego do Ochotniczej Straży Pożarnej Zabieżki.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi doposażenia samochodu pożarniczego OSP Dąbrówka.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę wykonania boiska oraz pozostałej infrastruktury wymienionej w zapytaniu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegajacej na wykonaniu boiska oraz pozostałej infrastruktury wymienionej w zapytaniu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowosci Ostrów, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegajacej na dostawie i montażu drzwi garażowych w Remizie OSP Regut.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu boiska oraz bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę uslugi polegającej na wykonaniu  boiska oraz bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów. 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegajacej na dostawie i montażu drzwi garażowych w Remizie OSP Regut.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postepowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego oraz sprawdzaniu i weryfikacji zgodności z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu prognozy zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 05 czerwca 2009 r. usługi polegającej na remoncie instalacji kanalizacyjnej oraz remoncie łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z oceną techniczną oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonwaczej cmentarza w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego oraz sprawdzaniu i weryfikacji zgodności z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na na remoncie instalacji kanalizacyjnej oraz remoncie łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na remoncie instalacji kanalizacyjnej oraz remoncie łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę boiska do piłki koszykowej z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i siatkową na terenie szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na remoncie instalacji kanalizacyjnej oraz remoncie łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z oceną techniczną oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej cmentarza w miejscowości zabiezki, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 10 operatów szacunkowych.

Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na sprządzeniu inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z oceną techniczną oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej cmentarza w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.

Zapytania ofertowe o cenę usługi polegającej na sprządzeniu inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z oceną techniczną oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej cmentarza w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie tonerów, tuszy oraz tasiemek do drukarek.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy oraz tasiemek do drukarek.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawę do Urzędu Gminy w Celestynowie 10 szt. zasilaczy awaryjnych UPS.

Zawiadomie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawę do Urzędu Gminy w Celestynowie drukarek.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawę do Urzędu Gminy Celestynów 10 szt. zasilaczy awaryjnych.

Zapytanie o cenę zakupu i dostawę do Urzędu Gminy w Celestynowie drukarek. 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę wykonania 2 wiat przystankowych.

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 2 wiat przystankowych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę sporządzenia projektu budowy chodnika na ul. Reguckiej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę sporządzenia projektu budowy chodnika na ul. Reguckiej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz S.I.W.Z. alejek chodnikowych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę sporządzenia projektu organizacji ruchu drogowego na ulicy Wrzosowej w miejscowości Celestynów, woj. mazowieckie.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę opracowania dokumentacji na budowę peronów autobusowych przy ulicy mazowieckiej (nr działki 621 obręb nr 2) w miejscowości Dąbrówka i Otwockiej (nr działki 157 obręb nr 1) w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz S.I.W.Z. alejek chodnikowych.

 

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

 

Zapytanie ofertowe o cenę sporządzenia projektu organizacji ruchu drogowego na ulicy Wrzosowej w miejscowości Celestynów, woj. mazowieckie.

 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji na budowę peronów autobusowych przy ulicy mazowieckiej (nr działki 621 obręb nr 2) w miejscowości Dąbrówka i Otwockiej (nr działki 157 obręb nr 1) w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

 

2008 

  

Zawiadomienie o wybrze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę dostawy papieru biurowego do drukarek, kopiarek i faksów do końca 2009 roku. 

 

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy papieru do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu Zapytania ofertowego o cenę wymiany podłogi w 4 salach w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę wymiany podłogi w 4 salach w Szkole Podstawowej w Celestynowie

 

 

 

Zapytanie ofertowe o  cenę wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów


Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę wykonania ogrodzenia części działki nr 211 oraz wykonania i nontażu zabawek na ul. Marii Dąbrowskiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie 4 nowych monitorów LCD.

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ogrodzenia części działki nr 221 oraz wykonanie i montaż zabawek na ul. Marii Dąbrowskiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi opracowania projektu budowy dwóch zatok autobusowych na ulicach Marii Dąbrowskiej i Otwockiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu  dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni drogi gminnej Ostrowik - Siwianka o długości ok. 800 mb. 

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi  polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego 4 nowych monitorów LCD.

 

 

Unieważnienie zapytania o cenę wykonania ogrodzenia wokół części działki nr 211 na ul. Marii Dąbrowskiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu  dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni drogi gminnej Ostrowik - Siwianka o długości ok. 800 mb. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wymianie wiaty przystankowej w miejscowości Pogorzel Warszawska, gm. Celestynów.

 

OGŁOSZENIE Zapytanie ofertowe: "Wykonanie uslugi w zakresie zimowego utrzymania chodników gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie gminy Celestynów." + Oferta

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem, postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na sporządzniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka.

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę wymiany wiaty przystankowej w miejscowości Pogorzel Warszawska, gm. Celestynów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu operatu badania geologicznego.

 

Informacja o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytanie ofertowego o cenę usługi polegającej na dostarczeniu i wymianie okien oraz dostarczeniu i zamontowaniu nowych parapetów w budynku Urzędu Gminy  Celestynów.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę uslugi polegającej na dostarczeniu i wymianie okien oraz dostarczeniu i zamontowaniu nowych parapetów w budynku Urzędu Gminy.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci  Zapytania ofertowego o cenę sporządzenia projektu organizacji ruchu drogowego na ulicy Żurawiej w miejscowości Celestynów, woj. mazowieckie.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę przygotowania terenu pod budowę przedszkola na rogu ulic Wrzosowej i Reguckiej w Celestynowie. 

 

 

W związku z zamiarem przystąpienia do rozbudowy i modernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Priorytet VII, Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji", zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę opracowania wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności do w/w przedsięwzięcia.

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu operatu badnia geologicznego.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę dostawy do Urzędu Gminy w Celestynowie tonerów, tuszy oraz tasiemek do drukarek.

 

Zapytanie ofertowe  o cenę sporządzenia projektu organizacji ruchu drogowego na ulicy Żurawiej w miejscowości Celestynów, woj. mazowieckie.

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka.

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostarczeniu i wykonanie okien oraz dostaczeniu i zamontowaniu nowych parapetów w budynku Urzędu Gminy.

 

Zapytanie ofertowe o cenę przygotowania terenu pod budowę przedszkola na rogu ulicy Wrzosowej i Reguckiej w Celestynowie.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP i p.poż. oraz szkolenia okresowego BHP i p.poż. pracowników Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiącego  tonerów, tuszy oraz tasiemek do drukarek.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę transportu z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Celestynów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdrze ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2008/2009.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w ziązku z przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania ofertowego o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie do końca 2008 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z  przeprowadzeniem postępowania w postaci Zapytania  ofertowego o cenę dostawy papieru biurowego do drukarek, kopiarek i faksów do końca 2008 roku.

 

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP i p. poż. oraz szkolenia okresowego BHP i p. poż. pracowników Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ogrodzenia wokół części działki nr 211 na ul. Marii Dąbrowskiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. 

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę transportu z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Celestynów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdrze ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2008/2009.

 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania projektu budowy dwóch zatok autobusowych na ulicach Marii Dąbrowskiej i Otwockiej w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

 

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie. + zmodyfikowany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o cenę dostawy artykułów biurowych do Urzedu Gminy Celestynów

 

W związku z zaopatrzeniem Urzędu Gminy Celestynów w papier biurowy do drukarek, kopiarek i faksów do końca 2008 roku zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy ww. papieru biurowego do Budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

 

Zapytanie ofertowe o cenę opracownia projektu budowy chodnika w ciagu ulicy Mazowieckiej na odcinku  ok. 1,6 km.

 

Informacja nt. Zapytania Ofertowego o cenę opracowania projektu budowy chodnika w ciągu ulicy Mazowieckiej na odcinku ok. 1,6 km.

 

Zapytanie o cenę opracowania projektu budowy chodnika w ciągu ulicy Mazowieckiej na odcinku ok. 1,6 km 

 

 

Zapytanie o cenę usługi polegającej na wykonaniu projektu przebudowy i remontu ulicy Rękasa.

 

 

Zapytanie o cenę wyposażenia placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie.

 

 

Zapytanie o cenę usługi polegającej na  sporządzeniu 1 operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości na terenie Gminy Celestynów przed i po podziale.

 

 

 

Zapytanie o cenę usługi polegającej na wymianie okien na parterze budynku Urzędu Gminy Celestynów.

 

2007

Zapytanie o cenę usługi polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-04-28 14:53:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-12-21 16:13:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki