Sesja z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała 238/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 226/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009

Uchwała Nr 239/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009 r.

Załącznik nr 1 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.  

Uchwała Nr 240/09 w sprawie przystąpienia do rządowego programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Uchwała Nr 241/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Sołtysa Celestynowa na Wójta Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 242/09 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynków wielorodzinnych w Starej Wsi przy ul. Parkowej 1, 2 i Kolejowej  3, 4 na Wójta Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 243/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Podbieli Nr 20 (dz. ew. 226 z obr. Podbiel).

Uchwała Nr 244/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 245/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 246/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skałd zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 247/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczonony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-10-01 11:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-10-02 13:49:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki