☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 25 maja 2010 r.

Uchwała Nr 295/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 296/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Uchwała Nr 297/10w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Uchwała Nr 298/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gmine Celestynów

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Uchwała Nr 299/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowejw formie dotacji celowej dla gminy Wilków w województwie lubelskim.

Uchwała Nr 300/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Uchwała Nr 301/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2009 rok.

Uchwała Nr 302/10 w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Celestynów lub jej jednostkom podległym.

Uchwała Nr 303/10 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych

Załącznik Nr 1 - Gminny program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Celestynów na rok 2010

Uchwała Nr 304/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Piotra Roslońca na Wójta Gminy Celestynów

Uchwała Nr 305/10 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla gminy Celestynów na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-06-09 15:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-06-10 12:10:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1622679