Sesja z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Uchwała 321/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Uchwała 322/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Uchwała 323/10  w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze.

Uchwala 324/10 w sprawie utowrzenia oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum im. por. J. Czumy "Skrytego" wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 oraz zmiany nazwy gimnazjum.

Uchwała 325/10 w sprawie zatwierdzenia projektu nr KL/08403/10/7.3 "Celestynowska Akademia Tańca! Innowacyjny program aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i  mlodzieży w Gminie Celestynów".

Uchwała 326/10 w sprawie zatwierdzenia projektu nr KL/08401/10/7.3 "Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie! Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z wiejskiej gminy Celestynów.

Uchwała 327/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 328/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 329/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 330/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 331/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 332/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 333/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 334/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 335/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwala 336/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 337/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 338/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 339/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 340/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 341/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 342/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała 343/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-09-03 10:04:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-10-13 12:52:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki