☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 8 października 2010 r.

Uchwała 351/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 352/10 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Celestynów Nr 193/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki wypłacania innych składników wynogrodzenia wynikającego ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku miekszaniowego.

Uchwała 353/10 w sprawie gromadzenia dochodów na wyizolowanym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność z zakresie oświaty.

Uchwała 354/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 3 - dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

 

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-10-14 12:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-11-02 08:54:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1622679