☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała 355/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych  jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowośći ich wykorzystywania.

Uchwała nr 309/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku stwierdzająca nieważność paragrafu 2 ust 9 uchwały nr 355/10 Rady Gminy Celestynów.

Uchwała 356/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 298/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku  stwierdzająca nieważność  paragrafu  1 pkt. 4 uchwały nr 356/10 Rady Gminy Celestynów.

Uchwała 357/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2 a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przez Gminę Celestynów.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała 358/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych.

Uchwała 359/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Celestynowie oraz warunków jego funkcjonowania

Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 roku stwierdzający nieważność Uchwały Nr 359/10

Uchwała 360/10 w sprawie umorzenia należności przypadającej Gminie Celestynów od Haliny Piaseckiej, Piotra Piaseckiego i Daniela Piaseckiego.

Uchwała 361/10 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta gminy.

Uchwała 362/10 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta gminy.

Uchwała 363/10 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta gminy.

Uchwała 364/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Uchwała nr 293/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku stwierdzająca nieważność uchwały nr 364/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku.

 

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-11-09 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-04-17 13:51:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1640617