Sesja z dnia 31 maja 2011 r.

Uchwała 42/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należąctym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Uchwała 43/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Uchwała 44/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.

Uchwała 45/2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 46/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2010 r.

Uchwała 47/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie Nr 21 (dz. ew. 147/5 z obrębu Ostrów).

 

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-06-07 13:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)